Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

College voor Toetsen en Examens

Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het CvTE is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert de taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De kerntaken van het CvTE zijn de beschrijving van examenstof, het vaststellen van examenopgaven, het verantwoordelijk zijn voor de afname van de staatsexamens en het normeren van de examens. Kijk voor een overzicht van de taken bij de Wet College voor toetsen en examens.

Eindexamens

Het CvTE produceert zelf geen examenopgaven maar geeft een gespecificeerde opdracht voor de productie van de opgaven en de toetsen voor het centraal examen aan het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (Cito). Het CvTE begeleidt het productiewerk van Cito en stelt de examenopgaven vast.

Het CvTE geeft een aantal uitvoeringsregels voor het centraal examen: het examenrooster, hulpmiddelen en regels voor de beoordeling van het examen. Het CvTE stelt jaarlijks na afloop van het examen de definitieve normering vast. Het CvTE coördineert de ketenwerkzaamheden van de centrale examens.

Het CvTE zet diverse instrumenten in om de kwaliteit van de opgaven zoveel mogelijk te garanderen, zoals het door onafhankelijke deskundigen laten nakijken en het normhandhaving systeem, een systeem om de moeilijkheidsgraad in te schatten.

Contact en informatie

Kijk voor de verschillende contactmogelijkheden op de website van het CvTE op de pagina contact

Bekijk ook: Examenlijn van het CvTE.