Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Informatie over rekentoets aangepast n.a.v. brief minister

Gepubliceerd op

Op 15 december 2017 maakte minister Slob bekend dat het cijfer voor de rekentoets niet langer meetelt voor het behalen van het vwo-diploma.

Naar aanleiding van de brief van de minister is de informatie op Examenblad.nl en Mijneindexamen.nl nu aangepast. De aanpassingen betreffen het vervallen van de extra afnamedag 3F/3ER voor vwo-leerlingen (29 mei) en de positie van rekenen in de kernvakkenregel voor vwo-leerlingen.

Naast de verschillende pagina’s over rekenen en de activiteitenplanning op Examenblad.nl zijn de volgende brochures gewijzigd:

Voor vragen over de geldende regelgeving van de rekentoets in het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij het Steunpunt taal en rekenen (info@steunpuntvo.nl) en het Examenloket (examenloket@duo.nl).