Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2022

kenmerk: CvTE-22.00443
datum: 10 maart 2022
gepubliceerd: Staatscourant 2022, nr. 7655

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het derde tijdvak 2022 waarin het College voor Toetsen en Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Voor het tweede tijdvak zijn de aangewezen vakken al eerder vastgesteld en gepubliceerd met de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2022.

Publicatie in Staatscourant

Juridische Grondslag

Meer informatie


Deel deze pagina