Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2022

Laatste update
Kenmerk
CvTE-22.00015
Datum
19 januari 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 2949

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak 2022 waarin het College voor Toetsen en Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

In zijn brief van 17 december 2021 heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangekondigd dat er in juli een extra herkansingstijdvak komt, een derde tijdvak. Ook daarin komen aangewezen vakken voor. Het College voor Toetsen en Examens zal daarover een afzonderlijke regeling vaststellen.

Deze regeling treedt in werking op 19 januari 2022 en vervalt op 1 januari 2023.

Publicatie in Staatscourant

Juridische Grondslag

Meer informatie