Over ons

Examenblad.nl is de officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs (vo). De site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE heeft daarnaast de websites examenbladmbo.nl, staatsexamenvo.nl, mijneindexamen.nl en staatsexamensnt2.nl.

Voor wie?

Examenblad.nl verstrekt informatie over de centrale examens aan docenten/examinatoren, examensecretarissen, correctoren en schoolleiders. Via het mailsysteem van Examenblad krijgen geregistreerde personen relevante informatie over de centrale examens.

Ook voor leerlingen en ouders is Examenblad een betrouwbare en uitgebreide bron voor examengerelateerde informatie en het onderwijsproces.

Examens zijn een belangrijke mijlpaal in het leven van elke leerling. Een gebruiksvriendelijk platform zorgt dat iedereen die te maken heeft met examens makkelijk toegang heeft tot examenroosters, syllabi, oude examens, correctiemodellen en andere waardevolle bronnen. Het beschikbaar maken van deze materialen helpt ook bij de voorbereiding op examens en het behalen van succesvolle resultaten.

Examenblad geeft informatie over de centrale examens vmbo, havo en vwo.

Door wie?

Examenblad werkt nauw samen met onderwijsdeskundigen om ervoor te zorgen dat de inhoud actueel, relevant en accuraat is.

Voor de inhoud van deze website zijn de directie Voortgezet Onderwijs en het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk. Daarnaast wordt samengewerkt met DUO en Cito.

Over het CvTE

Diploma's in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het vertrouwen van vervolgopleidingen en werkgevers in diploma’s is afhankelijk van de kwaliteit van die examens. Het CvTE zorgt voor centrale examens die dat vertrouwen waard zijn en werkt nauw samen met mensen uit het onderwijs.

Zie voor meer informatie de website van het CvTE.

Feedback

Examenblad wordt voortdurend verbeterd en uitgebreid om zo goed mogelijk informatie te geven. De redactie besteedt veel zorg aan de juistheid en de actualiteit van de opgenomen informatie. Zie je een fout of heb je een suggestie voor aanvulling of verbetering, dan horen wij dat graag. Je kunt dan gebruikmaken van het contactformulier.