Rooster en andere belangrijke data

Deze pagina wordt nog aangepast. Lees meer hierover in het nieuwsbericht van 17 december 2021 .

Het rooster voor het eerste tijdvak van de centrale examens wordt twee jaar voor de afname van de examens gepubliceerd in de Regeling rooster. In die regeling worden tevens de data bekendgemaakt waarop het tweede tijdvak wordt afgenomen. Het rooster van het tweede tijdvak wordt in maart van het betreffende examenjaar gepubliceerd.

Aan de rechterkant van deze pagina, onder 'officiƫle publicaties' vindt u een overzicht van de relevante regelgeving voor de gekozen jaarring, voor zover deze al beschikbaar is.

Rooster 2022

Het rooster 2022 is op 22 juni 2020 vastgesteld en gepubliceerd met het kenmerk CvTE-20.01234

De afnameperiodes voor de profielgerichte beroepsvakken en de digitale centrale examens bb en kb zijn met ingang van 27 september 2021 gewijzigd en uitgebreid in een wijzigingsbesluit met het kenmerk CvTE-21.00942.


Deel deze pagina