Bezemexamen

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Bij de invoering van een nieuw examenprogramma is in de betreffende regeling een overgangsbepaling opgenomen. In deze overgangsbepaling is geregeld of er tijdens het eerste jaar van examinering volgens het nieuwe programma de gelegenheid wordt geboden om kandidaten voor de laatste maal te examineren volgens het oude programma, het zogenoemde bezemexamen.

De school moet de leerlingen die, bijvoorbeeld vanwege zakken of doubleren, een examen volgens het oude programma willen afleggen, in de gelegenheid stellen deel te nemen aan het bezemexamen.

Voor examenjaar 2020 kan bij de volgende vakken een bezemexamen worden afgelegd:

Hoewel er ook voor filosofie zowel op havo als op vwo in 2020 volgens een vernieuwd examenprogramma eindexamen wordt afgelegd, is hier geen sprake van een bezemexamen voor de in 2019 gezakte leerlingen. De wijziging is dermate beperkt, dat een bezemexamen niet nodig is. Zie ook:


Deel deze pagina