Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma’s vo i.v.m. het aanpassen van de examenprogramma filosofie havo en vwo

Laatste update
Kenmerk
VO/1188661
Datum
5 juli 2017
Gepubliceerd
Staatscourant 2017, nr. 39364

Deze regeling vervangt de oude examenprogramma's filosofie havo/vwo door de nieuwe examenprogramma's filosofie havo/vwo.

Domein A, met uitzondering van subdomein A3, is nu ook een verplicht onderdeel van het centraal examen geworden. Domein A betreft de filosofische vaardigheden en was voorheen enkel een verplicht onderdeel van het schoolexamen. Domein A blijft zelf ongewijzigd.

De nieuwe examenprogramma's gelden voor alle leerlingen die in het schooljaar 2019–2020 op het havo en vwo het eindexamen filosofie afleggen. Er is geen bezemexamen voor leerlingen die in het schooljaar 2018–2019 zijn afgewezen. Deze leerlingen maken in het schooljaar 2019–2020 het eindexamen filosofie op basis van het nieuwe examenprogramma

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017 en vervalt met ingang van 1 augustus 2019.

Documenten

Bekijk de regeling in de Staatscourant