Publicatie correctievoorschrift aardrijkskunde havo 2022 twee dagen later

21 februari 2022

 

Dit jaar zal het correctievoorschrift van het centraal examen aardrijkskunde havo twee dagen later beschikbaar zijn dan je normaal gewend bent. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voert namelijk – na afstemming met het KNAG – een testcorrectie uit.

De testcorrectie werkt als volgt: een groep van 20 docenten corrigeert na de afname van het centraal examen op donderdag 12 mei een deel van het werk van hun leerlingen aan de hand van het dan nog voorlopig correctievoorschrift. Op vrijdag 13 mei bespreken deze docenten het voorlopig correctievoorschrift met elkaar en geven zij adviezen tot verbetering. De vakexperts van CvTE en Cito kunnen deze adviezen vervolgens gebruiken om aanscherpingen te doen aan het correctievoorschrift. Twee dagen na afname van het examen wordt het correctievoorschrift dan openbaar gemaakt, te weten zaterdag 14 mei om 17.00 uur. Hierbij wordt rekening gehouden in de adviestabel rondom de planning van 1e en 2e correctie.

Het CvTE organiseert sinds 2017 testcorrecties. Deze worden zeer gewaardeerd door de deelnemende docenten en examenmakers.

Eind maart verstuurt het CvTE via Examenblad een mailing waarmee docenten zich op kunnen geven voor deelname aan de testcorrectie aardrijkskunde havo.


Deel deze pagina