Maartaanvulling gepubliceerd

18 maart 2021

 

De Maartaanvulling is gepubliceerd en toegevoegd aan de Septembermededeling en de Januari-aanvulling. Wat ten opzichte van de Januari-aanvulling is aangevuld, is groen gemarkeerd. De groene markeringen kunnen ook uitgezet worden. Dan ziet u alle informatie die nodig is ter voorbereiding op het eindexamen van 2021 als één doorlopende tekst.

In deze Maartaanvulling is de informatie verwerkt van het ministerie van OCW. Dit betreft het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2021 en de nieuwe versie van het Servicedocument examens 2021.

Daarnaast bevat deze Maartaanvulling ten opzichte van de Januari-aanvulling nadere informatie over onder meer het uitdelen van examendocumenten met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, de adviestabel correctietijd en bij diverse vakken ook vakspecifieke mededelingen.

Ook de Activiteitenplanning is aangevuld. Deze is aangevuld met uiterste datums voor het melden van fouten in opgaven en correctievoorschriften aan de Examenlijn.


Deel deze pagina