Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op vakken
Filter op afnameperiode

vanaf 31 augustus 2020 tot en met 4 december 2020 (nadat Facet is gedownload en geïnstalleerd)
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitvoeren systeemcheck Facet

Voor Facet is er een verplichte systeemcheck. Het doel van de systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen nagaat of de afnamecomputers en het netwerk in combinatie met Facet correct functioneren.

Voor meer informatie zie: Handleiding systeemcheck onder het menu downloads in Facet

vanaf 31 augustus 2020 (nadat de beheerder Facet is aangemeld)
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Aanmaken autorisaties voor Facet

De Facet-beheerder kan de rollen van (FT-)afnameplanner koppelen aan personen.

Deze personen kunnen daarna inloggen om hun werkzaamheden in Facet uit te voeren.

Vanaf 31 augustus 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Downloaden en installeren Facet

De Facet-beheerder en de FAO-beheerder kunnen de programmatuur van Facet downloaden.

Hierna kan Facet worden geïnstalleerd.

vanaf 14 september
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Tweede Correctie Test-examen beschikbaar pilot tweede correctie

Het is nodig dat de examensecretaris de eerste en tweede corrector in de gelegenheid stelt om een test te doen om de werking van de tweede correctie uit te proberen.

Daartoe is vanaf 14 september per vak een zogenoemd TCT-examen beschikbaar, het Tweede Correctie Test-examen. Als de TCT-examens worden uitgevoerd vóór 18 december (= de uiterste datum van aanmelding voor de pilot) kan de school deze test gebruiken bij haar afwegingen deel te nemen aan de pilot tweede correctie.

22 september 2020
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Voorbeeldminitoetsen beschikbaar op openbare oefenomgeving van Facet

22 september 2020
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Voorbeeldexamens BB- en KB-flex en kunstvakken beschikbaar op openbare oefenomgeving van Facet

eind september 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo beschikbaar

De online formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo zijn beschikbaar via Mijn DUO.

eind september 2020
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Aanmelding digitale informatiebijeenkomst pilot tweede correctie

Voor examensecretarissen wordt een digitale informatiebijeenkomst gehouden op woensdag 4 november 2020. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Aanmelding voor deze informatiebijeenkomst gebeurt via een mailing (eind september) vanuit Examenblad.nl.

voor 1 oktober 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Examenreglement en PTA aan inspectie zenden

Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting zenden aan Inspectie via het Internet Schooldossier (ISD).

1 oktober 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Aanmelden beheerder Facet

Om Facet in gebruik te kunnen nemen, dient de school eerst een beheerder Facet aan te melden via:

N.B. Dit is een richtdatum. Na aanmelding kan het wel 2 weken duren voordat de autorisatie rond is. Gelet op het autoriseren van overige functionarissen en uitvoeren van systeemcheck is het van belang dat een beheerder zich tijdig aanmeld!

Scholen die al een beheerder Facet hebben, kunnen deze stap overslaan.

7 t/m 9 oktober 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

uiterlijk 15 oktober 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Invullen online formulieren opgave aantal examenkandidaten

Invullen van de online formulieren opgave aantal examenkandidaten vmbo, havo en vwo via Mijn DUO.

NB Aanmelding voor de flexibele en digitale examens bb en kb geschiedt via hetzelfde formulier.

vanaf 1 november 2020
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Overzicht onderdelen en ICT voor cspe's beschikbaar

Vanaf 1 november is het overzicht onderdelen ICT van de profielvak-cspe's beschikbaar via de vakspecifieke informatie op de betreffende examenpagina's op Examenblad.nl

uiterlijk 1 november 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Informatie over het CE 2021 voor leerlingen beschikbaar op mijneindexamen.nl

Voor eindexamenkandidaten is de mobiele website mijneindexamen.nl beschikbaar met alle relevante informatie voor het CE 2021.

4 november 2020
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Digitale informatiebijeenkomst pilot tweede correctie

Voor examensecretarissen wordt een digitale informatiebijeenkomst gehouden op woensdag 4 november 2020.

De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Zie hoofdstuk 7 van de brochure 'Kaders BB- en KB-flex 2021'

Aanmelding voor deze informatiebijeenkomst gebeurt via een mailing (eind september) vanuit Examenblad.nl.

13 november 2020
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Mailing aanmelding pilot tweede correctie BB- en KB-flex

De examensecretaris ontvangt een mailing over de aanmeldprocedure. De examensecretaris moet zijn school uiterlijk 18 december 2020 aangemeld hebben.

uiterlijk 20 november 2020
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Bekendmaking bezorgdag magazine cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het magazine cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het magazine van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

uiterlijk 20 november 2020
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Bekendmaking bezorgdag cpe beeldende vakken vwo

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldende vakken vwo informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldende vakken vwo bekendgemaakt wordt.

in de week van 30 november t/m 4 december 2020
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Uitreiking opgaven cpe beeldende vakken vwo

In deze periode worden voor het cpe beeldende vakken vwo de opgaven en het formulier ten behoeve van de procesbeschrijving aan de kandidaten uitgereikt.

in de week van 30 november t/m 4 december 2020
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Uitreiking magazine cpe beeldend gl/tl

Voor het cpe beeldend gl/tl wordt het magazine aan de kandidaten uitgereikt.

na succesvolle systeemcheck
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

De Proef op de Som

In de brochure leest u welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert.

30 november 2020
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van het pakket ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van het pakket te bevestigen

30 november 2020
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

2 december 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Ontvangst instructie en aanvraagformulier ongeldigverklaring digitale examens

De examensecretaris ontvangt de procedure en het aanvraagformulier ongeldigverklaring via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het aanvraagformulier is vanaf dat moment ook beschikbaar op de ‘persoonlijke pagina’ van de examensecretaris.

4 december 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Deadline systeemcheck Facet

Als een school de systeemcheck niet heeft uitgevoerd, dan wordt de school uitgesloten van deelname aan de digitale centrale examens bb en kb. De school valt dan automatisch terug op papieren examens.

De examensecretaris van een school die de systeemcheck niet heeft uitgevoerd en dientengevolge automatisch terugvalt op papier, ontvangt hierover uiterlijk 9 december een bericht vanuit computerexamens@cvte.nl.

uiterlijk 9 december 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

Op 9 december bepaalt DUO of een school de systeemcheck heeft uitgevoerd. Voor die tijd zal DUO scholen periodiek over de status m.b.t. de systeemcheck informeren.

uiterlijk 11 december 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Terugmelding/overzicht opgave aantal kandidaten

De examensecretarissen en directeur ontvangen een terugmelding/overzicht via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

di 15 t/m do 17 december 2020
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release Facet

Tijdens deze dagen vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie is verstrekt via de mailing van 7 december 2020 vanuit Examenblad.nl.

t/m 18 december 2020
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Uiterste dag inschrijving pilot tweede correctie BB- en KB-flex

De examensecretaris kan de school inschrijven voor de pilot tweede correctie ronde.

Zie de maling vanuit Examenblad.nl van 13 november.

vanaf 1 januari 2021
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo.

De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de eerste afname van het cse tehatex vwo voorafgaat. De einddatum van het cpe is dus afhankelijk van het tijdstip waarop de kandidaat het cse tehatex vwo voor het eerst aflegt. Voor kandidaten die het cse tehatex vwo in het eerste tijdvak afleggen, is 26 mei de einddatum van de afnameperiode van het cpe. Voor leerlingen die het cse tehatex vwo voor het eerst in het tweede tijdvak afleggen, valt de einddatum van de afnameperiode op 23 juni.

begin januari 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Januari-aanvulling

In januari wordt de informatie die in de Septembermededeling is gepubliceerd, aangevuld met informatie n.a.v. de corona maatregelen.

11 januari 2021
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 1e tijdvak

Voorbeeldexamens kunstvakken beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens kunstvakken in Facet voor Proef op de Som zijn beschikbaar. Zie voor meer informatie de brochure ‘Centrale examens kunstvakken in Facet 2021’.

15 januari 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking te gebruiken versie profielvak-cspe

De examensecretaris verneemt via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl welke versie (rood of blauw) voor de eerste afname gebruikt moet worden en welke versie voor de herkansing.

Ondanks dat het profielvak met een SE wordt afgesloten, wordt de toewijzing van versiekleuren wel uitgevoerd. Zie de CvTE-brochure ‘Examinering beroepsgerichte profielvakken 2021: Inzet cspe in het schoolexamen’.

18 januari 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Voorbeeldexamens BB- en KB-flex beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

19 januari 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Voorbeeldopdrachten beschikbaar in Facet

De voorbeeldopdrachten van de profielvak-cspe’s PIE, Groen en BWI staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

19 januari 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Voorbeeldminitoetsen beschikbaar in Facet

De voorbeeldminitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

uiterlijk 22 januari 2021
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Bekendmaking bezorgdag cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

1 februari 2021
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Ontvangst cpe beeldend gl/tl

Ontvangst cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

5 feb 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Mailing over digitale zending A en C

Deze mailing bevat de informatie om de zendingen A en C vanaf de portal van Cito te kunnen downloaden.

9 februari 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking wachtwoorden zending A en C

De wachtwoorden bij de documenten en bestanden van zending A en C worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld. Zowel van de toegewezen versiekleur eerste afname als van de herkansingskleur.

9 februari 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Zending A cspe's beschikbaar

Zending A kan vanaf deze datum vanaf de portal van Cito gedownload worden. De wachtwoorden die hierbij nodig zijn, worden via de persoonlijke pagina van de examensecretaris bekendgemaakt.

Vanaf 15 februari 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Registreren docenten en toevoegen afnamedatums digitale centrale examens t.b.v. discussie-bbf’s

Per digitaal centraal examen is een discussie-bbf beschikbaar voor zowel bb als kb. De examensecretaris kan vanaf nu hiervoor de afnamedatum(s) van zijn docenten toevoegen. Dit kan overigens alleen als zijn docenten al geregistreerd zijn voor hun vak.

20 t/m 22 februari 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

uiterlijk 1 maart 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking bezorgdag zending B cspe's

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de cspe’s informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de cspe’s bekendgemaakt wordt.

in maart
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Landelijke test downloaden van examendocumenten

In maart vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 8.8 van de Septembermededeling.

in maart
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 1e tijdvak

Ontvangst meer informatie over fall-back kunstvakexamens in Facet

De examensecretaris ontvangt in maart via Cito meer informatie over de fall-back bij de kunstvakexamens. Zie voor meer informatie paragraaf 4.3 van de Septembermededeling.

maart 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Overzicht tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad.nl.

8 maart 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Ontvangst zending B cspe’s

Ontvangst zending B voor de cspe’s, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

9 maart 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Startdatum afname cspe- onderdelen met status SE

Vanaf deze datum kunnen alle opdrachten/onderdelen van het cspe met status SE afgenomen worden.

vanaf 9 maart 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Opdrachten profielvak-cspe’s beschikbaar in Facet

De opdrachten bij de profielvak-cspe’s PIE, Groen en BWI staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vanaf 9 maart 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Minitoetsen beschikbaar in Facet

De minitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

9 maart 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Zending C cspe’s beschikbaar

De bestanden van zending C kunnen vanaf deze datum vanaf de portal van Cito gedownload worden.

medio maart 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Maartaanvulling

In maart wordt de informatie uit de Januari-aanvulling op de Septembermededeling verder aangevuld.

vanaf 15 maart 2021
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Start cpe beeldend gl/tl

Start cpe beeldend gl/tl.

De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de eerste afname van het cse beeldend gl/tl voorafgaat.

De einddatum van het cpe is dus afhankelijk van het tijdstip waarop de kandidaat het cse beeldend gl/tl voor het eerst aflegt. Voor kandidaten die het cse beeldend gl/tl in het eerste tijdvak afleggen, is 27 mei de einddatum van de afnameperiode van het cpe. Voor leerlingen die het cse beeldend gl/tl voor het eerst in het tweede tijdvak afleggen, valt de einddatum van de afnameperiode op 15 juni.

vanaf 25 maart 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Digitale centrale examens bb en kb beschikbaar in Facet

De digitale examens staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de digitale CE’s. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

uiterlijk 31 maart 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Terugvallen op papieren CE's

Een examensecretaris die uiterlijk 31 maart via computerexamens@cvte.nl geregeld heeft dat zijn school terugvalt op papieren CE’s krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in kandidaat-aantallen (zie de brochure).

Alle scholen die meedoen aan BB- en/of KB-flex en die op 31 maart niet zijn teruggevallen op papieren CE’s krijgen normaal gespoken een terugval-dvd (zie de brochure).

Deze dvd dient om bb- en kb-scholen die na 31 maart nog willen terugvallen op papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt dit jaar vervangen door distributie via dezelfde portal van Cito als de zendingen A en C. De terugval ná 31 maart verloopt eveneens via computerexamens@cvte.nl.

begin april
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 2e tijdvak

Handelswijze bij leerlingen die op 9 juli in tijdvak 3 een CE Duits en een CE in een aangewezen vak afleggen. Idem Spaans. Idem bezem geschiedenis.

Gelijktijdig met de aangewezen vakken, worden Duits (gl/tl, havo en vwo), Spaans (havo en vwo) en het bezemexamen-geschiedenis havo in het derde tijdvak in principe op de scholen zelf afgenomen. Een kandidaat die zowel een CE in een aangewezen vak als een CE Duits (gl/tl, havo en vwo) of een CE Spaans (havo en vwo) of een CE bezemexamen-geschiedenis (havo) heeft, kan desgewenst beide CE’s afleggen op een staatsexamenlocatie. De examensecretarissen van de scholen met Duits (gl/tl, havo en vwo), Spaans (havo en vwo) en het bezemexamen-geschiedenis-havo ontvangen begin april een specifieke mailing vanuit Examenblad.nl hierover.

begin april
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 2e tijdvak

Handelswijze bij leerlingen die op 24 juni in tijdvak 2 een CE Spaans en een CE in een aangewezen vak afleggen. Idem tehatex

Gelijktijdig met de aangewezen vakken, worden tehatex havo, tehatex vwo, Spaans gl/tl, Spaans havo en Spaans vwo in het tweede tijdvak in principe op de scholen zelf afgenomen. Een kandidaat die zowel een CE in een aangewezen vak als een CE tehatex (havo of vwo) of een CE Spaans (gl/tl, havo of vwo) heeft, kan desgewenst beide CE’s afleggen op een staatsexamenlocatie. De examensecretarissen van de scholen met tehatex (havo en vwo) en/of Spaans (gl/tl, havo en vwo) ontvangen begin april een specifieke mailing vanuit Examenblad.nl hierover.

begin april
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Handreiking N-termen cspe

Via een mailing vanuit Examenblad.nl ontvangen de scholen een handreiking met per cspe-onderdeel een suggestie voor een N-term.

Uiterlijk 1 kalenderdag vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in BRON
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Doorgeven cijfers schoolexamen aan BRON

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 1 kalenderdag voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in BRON.

na de afname
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Correctie digitale centrale examens bb en kb

Na de afname geeft de examensecretaris de afname vrij voor correctie.

NB Thuiscorrectie is toegestaan in Facet.

5 april t/m 23 juli 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE’s bb en kb mogen vanaf 5 april tot en met 23 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

t/m 23 juli 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen na ontvangst van zending C tot en met 23 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

NB Afnames in Facet zijn mogelijk vanaf 22 maart.

in de week van 5 t/m 9 april 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Ontvangst instructie uitwisselen afnamegegevens cse’s en cpe gl/tl

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het uitwisselen van de afnamegegevens t.b.v. de normering van de cse’s en cpe gl/tl.

medio april 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Distributie via Cito-portal i.p.v. terugval-dvd

Mailing vanuit Examenblad.nl over het besluit om de terugval-dvd voor BB- en KB-flex te vervangen door distributie via dezelfde portal van Cito als de zendingen A en C.

uiterlijk 23 april 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

uiterlijk 23 april 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
CSE 2e tijdvak

Voor leerlingen: uiterste datum doorgeven vakken waarvoor eerste kans in tijdvak 2

Als een leerling voor een of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit uiterlijk 23 april aan bij de school. De school stelt de leerling in principe in staat om in het tijdvak van zijn of haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende vak. Als een leerling zich later dan 23 april meldt bij de school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.

Deze omschrijving is een citaat uit het Servicedocument examens 2021, versie 16 december 2020 van het ministerie van OCW.

Deze activiteit is toegevoegd op 15 januari 2021.

uiterlijk 30 april 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Aan leerlingen die hun keuze niet hebben doorgegeven: bekend maken vakken waarvoor eerste kans in tijdvak 2

Als een leerling op 23 april NIET heeft doorgegeven dat hij of zij voor een of meerdere vakken voor het eerst in het tweede tijdvak wil opgaan, laat de school uiterlijk 30 april weten van welke vakken de leerling het CE in het eerste tijdvak aflegt en van welke vakken het CE voor het eerst in het tweede tijdvak.

30 apr t/m 2 mei 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release van FACET 9.0 F5

Dit weekend is gereserveerd voor een eventuele kleine aanpassingen die geen invloed hebben op de afnames.

6 tot 16 mei 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

De schoolexamencijfers moeten wanneer mogelijk voor donderdag 6 mei (tien kalenderdagen vooraf start CE 2021) en uiterlijk zondag 16 mei (één dag voor aanvang van het eerste tijdvak) worden aangeleverd aan BRON door middel van het persoonsgebonden nummer.

Deze aanlevertermijn geldt zowel voor leerlingen die in het eerste tijdvak opgaan voor het centraal examen, als leerlingen die in het tweede tijdvak voor het eerst opgaan voor het centraal examen van een of meerdere vakken.

Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel ‘belangrijke datums’.

Voor de beroepsgerichte profielvakken (die in 2021 met een SE worden afgesloten) en keuzevakken: zie bij 23 juli.

10 mei 2021
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 1e tijdvak

Bekendmaking wachtwoorden fall-back kunstvakexamens eerste tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

10, 11 of 12 mei 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

10, 11 of 12 mei 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

mei
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Uitnodiging digitale evaluatiebijeenkomst pilot tweede correctie

De uitnodiging voor de digitale evaluatiebijeenkomst wordt in mei verstuurd via een mailing vanuit Examenblad.nl. Op woensdag 30 juni 2021 is er van 15.00 – 17.00 uur een digitale evaluatiebijeenkomst voor examensecretarissen, eerste en tweede correctoren.

12 mei 2021
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 1e tijdvak

Kunstvakexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

17 mei 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

26 mei 2021
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Einddatum cpe vwo beeldende vakken

Deze einddatum geldt voor kandidaten die op 27 mei het cse tehatex vwo (eerste tijdvak) afleggen.

Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse tehatex vwo in tijdvak 2 valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan het afnametijdstip van het cse in het tweede tijdvak voorafgaat.

uiterlijk 28 mei 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

27 mei 2021
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Einddatum cpe beeldend gl/tl

Deze einddatum geldt voor kandidaten die op 28 mei het cse beeldend gl/tl (eerste tijdvak) afleggen.

Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse beeldend gl/tl in tijdvak 2 valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan het afnametijdstip van het cse in het tweede tijdvak voorafgaat.

28 mei 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 17 t/m 19 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 17 t/m 19 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

28 mei 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
CSE 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen digitale centrale examens bb en kb

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen digitale centrale examens algemene vakken bb en kb aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

31 mei 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 17 t/m 19 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 17 t/m 19 mei.

1 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 20 en 21 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 20 t/m 21 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

2 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen op 20 en 21 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 20 en 21 mei
4 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 25 t/m 28 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 25 t/m 28 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

4 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen van 25 mei t/m 1 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen van 25 mei t/m 1 juni.
7 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 31 mei en 1 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 31 mei en 1 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

7 juni 2021
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 2e tijdvak

Bekendmaking wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back van de kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

7 of 8 of 9 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Ontvangst examenopgaven tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

7 of 8 of 9 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

7 juni 2021
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 2e tijdvak

Kunstvakexamens tweede tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster

10 t/m 24 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling en per vak.

10 juni 2021 om 08.00 uur
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo gl/tl en papieren CE’s bb en kb

De normeringstermen van het eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo gl/tl en papieren CE’s bb en kb worden om 08.00 uur bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

11 juni 2021 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

 • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
 • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
 • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak

NB Indien het door de opgelopen vertraging bij de postverzending van examenwerkstukken niet mogelijk is om een leerling tijdig aan te melden voor een herkansing in tijdvak 2 dan is het toegestaan om deze melding later alsnog te doen. Scholen zijn hierover door OCW geïnformeerd op 8 juni 2021 via een mailing van Examenblad.

11 juni 2021 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

14 t/m 25 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

16 juni 2021 om 08.00 uur
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Bekendmaking normering digitale CE’s bb en kb

De normeringstermen van de digitale CE’s bb en kb worden om 08.00 uur bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

21 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven derde tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven derde tijdvak bekendgemaakt wordt.

22 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 14 t/m 16 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 14 t/m 16 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

23 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 14 t/m 16 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 14 t/m 16 juni
24 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 17 en 18 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 17 en 18 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

24 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

25 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen op 17 en 18 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 17 en 18 juni
28 juni 2021
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 3e tijdvak

Kunstvakexamens derde tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens muziek en kunst (algemeen) klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

28 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 21 t/m 23 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 21 t/m 23 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

28, 29 of 30 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Levering erratumbladen derde tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het derde tijdvak centrale examens, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, worden geleverd.

Via de Maartaanvulling worden nadere details bekendgemaakt

28, 29 of 30 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE derde tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

28 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 21 t/m 23 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 21 t/m 23 juni
29 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 24 en 25 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 24 en 25 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

29 juni 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen op 24 en 25 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 24 en 25 juni
30 juni 2021 van 15.00 tot 17.00 uur
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Digitale evaluatiebijeenkomst pilot tweede correctie BB- en KB-flex

Op woensdag 30 juni 2021 is er van 15.00 – 17.00 uur een digitale evaluatiebijeenkomst voor examensecretarissen, eerste en tweede correctoren voor de pilot tweede correctie.

2 juli t/m 16 juli 2021
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

2 juli 2021 om 10.00 uur
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 5 juli.

2 juli 2021 om 08.00 uur
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

5 juli 2021voor 17:00 uur
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak, dat van 6 juli t/m 9 juli op de scholen wordt afgenomen. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

 • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
 • kandidaten die bij een of meer zittingen van het tweede tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, hun examen voort te zetten of te voltooien;
 • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het tweede tijdvak.
5 juli 2021, 17.00 uur
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten aangewezen vakken derde tijdvak

Uiterste tijdstip voor aanmelden via Mijn DUO van de kandidaten voor de aangewezen vakken in

het derde tijdvak, afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. Aanmeldingen na maandag 5 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt niet voor digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en profielvak cspe's.

NB2 De school moet deze kandidaten ook registreren in BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede of derde tijdvak registreren in BRON. De separate aanmelding via Mijn DUO is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

6 juli t/m 9 juli 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Afname CE algemene vakken derde tijdvak

Derde tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

6 juli 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese derde tijdvak

Voor het derde tijdvak, dat van 6 juli t/m 9 juli op de scholen wordt afgenomen, wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

9 juli 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Afname aangewezen vakken derde tijdvak

Aangewezen vakken: derde tijdvak afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de commissie Staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

12 juli 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 6 t/m 9 juli 2021

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 6 t/m 9 juli 2021.
12 juli 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens derde tijdvak

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens derde tijdvak aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

15 t/m 29 juli 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september 2020 is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

15 juli 2021 om 10.00 uur
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen derede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 19 juli.

15 juli 2021 om 08.00 uur
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Bekendmaking normering derde tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering derde tijdvak, dat van 6 juli t/m 9 juli op de scholen is afgenomen.

23 juli t/m 6 augustus 2021
Vmbo bb
Vmbo kb

Doorgeven cijfers schoolexamens beroepsgerichte keuzevakken aan BRON

De schoolexamencijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken moeten uiterlijk twee weken na het vaststellen van de uitslag aan BRON worden doorgegeven. Voor scholen die de uitslag vaststellen op 23 juli is de deadline daarom 6 augustus.

23 juli t/m 6 augustus 2021
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Doorgeven cijfers beroepsgerichte profielvakken aan BRON

De beroepsgerichte profielvakken worden dit jaar met een SE afgesloten. Het cspe 2021 kan daarvan een onderdeel uitmaken, maar dat hoeft niet. Het cspe kan worden afgenomen tot en met 23 juli.

Het aanleveren van het SE-cijfer voor het beroepsgerichte profielvak (dat tevens eindcijfer is) moet uiterlijk twee weken na het vaststellen van de uitslag plaatsvinden. Voor scholen die de uitslag vaststellen op 23 juli is de deadline daarom 6 augustus.

t/m 28 juli 2021, 17.00 uur
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Inzage in afnames Facet 9

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

30 jul t/m 1 aug 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release van FACET 10.0

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

23 t/m 29 aug 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release van FACET 10.0 F1

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl

13 t/m 15 okt 2021
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release van FACET 10.0 F2

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl