Septembermededeling over de eindexamens 2021 gepubliceerd

24 september 2020

 

Vandaag zijn de ‘Septembermededeling over de eindexamens 2021’ en de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2021’ op Examenblad.nl gepubliceerd.

In de Septembermededeling is alle relevante informatie over de centrale examens 2021 voor zowel examensecretarissen als docenten opgenomen. De Septembermededeling is voorzien van links naar regelgeving, mededelingen, brochures en bijlagen.

De vakspecifieke informatie is te vinden via de Septembermededeling of rechtstreeks via de desbetreffende examenpagina (kies in bovenstaand menu het desbetreffende schooltype en vak om deze examenpagina's te bereiken).

In het bijzonder bevat deze Septembermededeling informatie over de verruimingen die het ministerie van OCW vanwege corona bekend gemaakt heeft. Dit betreft het doorgeven van de cijfers voor het schoolexamen en de einddatum van de afnameperiode voor de cspe’s (de centrale examens in de beroepsgerichte profielvakken) en voor de flexibele en digitale centrale examens in vmbo-bb en -kb.

Als dat vanwege corona nodig zou zijn, kunnen de Septembermededeling en de Activiteitenplanning ook tussentijds worden aangepast. Als dat het geval is worden de examensecretarissen daarover geïnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Op deze plaats verschijnt dan een nieuwsbericht.