Toegestane grafische rekenmachines bij centrale examens 2018

30 september 2016

 

Naar aanleiding van vragen uit het veld over bezemkandidaten en het al dan niet toegestane gebruik van sommige (oudere) grafische rekenmachines bij de centrale examens wiskunde in 2018 is een verduidelijking opgenomen in de regeling hulpmiddelen 2018. U kunt deze regeling hier vinden via onderstaande link.

De aanpassing betreft de paragrafen 1, 3.5.2.2 (types toegestane grafische rekenmachines havo) en 3.5.2.3 (types toegestane grafische rekenmachines vwo). Daarnaast gaat de verduidelijking over de (toegestane) toepassing van reset.