zorg en welzijn vmbo GL 2022

De afnamewijze van de cspe’s in 2022 is aangepast. Nadere informatie hierover is opgenomen in de brochure Examinering beroepsgerichte profielvakken 2022: inzet cspe in het schoolexamen.

Meer informatie


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen zorg en welzijn vmbo GL 2022. Kies vmbo GL in 2022 als u breder geïnformeerd wilt worden.