natuurkunde havo 2022

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

De in 2022 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuurkunde havo 2022. Kies natuurkunde in 2022 of havo in 2022 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog