natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL 2022

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

Examenzittingen

  • donderdag 19 mei 2022 13:30- 15:30
    1e tijdvak

Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL 2022. Kies natuur- en scheikunde in 2022 of vmbo GL in 2022 of vmbo TL in 2022 als u breder geïnformeerd wilt worden.