geschiedenis, havo in 2018


Let op: Het examenprogramma geschiedenis havo vanaf 2018 wordt begin 2017 gewijzigd en de syllabus geschiedenis havo voor 2018 wordt nader vastgesteld. Dit in verband met de verlichting van het programma voor havo-kandidaten. Zie voor meer informatie de conceptsyllabus 2018.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis, havo in 2018. Kies geschiedenis in 2018 of havo in 2018 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog