bedrijfseconomie havo 2021

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

Examenzittingen

  • maandag 17 mei 2021 13:30-16:30
    1e tijdvak


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen bedrijfseconomie havo 2021. Kies bedrijfseconomie in 2021 of havo in 2021 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog