algemene natuurwetenschappen havo 2022

Het examen algemene natuurwetenschappen havo wordt alleen als schoolexamen afgenomen.


Vanaf het schooljaar 2007-2008 is ANW geen verplicht onderdeel meer van het examen havo. Wel kunnen scholen er zelf voor kiezen om ANW op de havo aan te bieden en te examineren. Als het cijfer bij de uitslagbepaling betrokken wordt (als onderdeel van het combinatiecijfer) moet ook het voorgeschreven examenprogramma ANW gevolgd worden. Daarom is dit examenprogramma hier gepubliceerd. Het examenprogramma is gelijk aan het examenprogramma vwo met dien verstande dat waar op het vwo tenminste één subdomein uit drie van de domeinen C t/m F aan de orde moet komen, op de havo volstaan kan worden met een selectie uit de examenstof.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen algemene natuurwetenschappen havo 2022. Kies algemene natuurwetenschappen in 2022 of havo in 2022 als u breder geïnformeerd wilt worden.