Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2026 en 2027

Gepubliceerd op

Zoals gebruikelijk publiceert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik op wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvTE doet dit zodat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (havo en vmbo) of drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vroegtijdig door of voor de leerlingen worden aangeschaft.
De Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens vo 2026 respectievelijk 2027 wordt in de loop van 2024 respectievelijk 2025 gepubliceerd.

Vooruitblik 2026 vmbo

Ten opzichte van 2025 wijzigt er in 2026 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo.

Vooruitblik 2026 havo en 2027 vwo

Grafische rekenmachine

De grafische rekenmachine (GR) is alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C.

Toegestane grafische rekenmachines

De volgende machines zijn in 2026 op havo en 2027 op vwo in elk geval toegestaan:

Casio

fx-CG50

N.B. Op havo en vwo is de fx-9860GII(SD) vanaf 2026 niet meer toegestaan. 

HP

HP Prime

Texas Instruments

TI-84 Plus CE-T 
TI-84 Plus CE-T Python Edition
TI-Nspire CX II-T 
TI-Nspire CX II-T CAS
TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)

NumWorks

De grafische rekenmachine van NumWorks met een modelnummer op de achterkant van het apparaat gelijk aan N0110 of hoger (N0115, N0120, ...).

Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Voor alle typen grafische rekenmachines geldt dat de machine voorzien moet zijn van een door het CvTE goedgekeurde examenstand en de minimale OS of firmwareversie. Deze worden uiterlijk in de maartaanvulling voorafgaand aan het centraal examen voor de betreffende machine door het CvTE gespecificeerd.

Het CvTE heeft onder andere de taak ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen bij het centraal examen. De ontwikkeling van allerlei applicaties voor de GR laat zich moeilijk voorspellen, technologie blijft zich ontwikkelen. Daarom maken we uiterlijk in maart voorafgaand aan het daadwerkelijke examen bekend welk OS of welke firmwareversie minimaal op de machine geïnstalleerd dient te zijn.