Zoekgeraakte diploma's, certificaten of cijferlijsten

Laatste update

Als je door bijvoorbeeld verlies, diefstal, brand of andere omstandigheden niet meer beschikt over je diploma, certificaat of cijferlijst kun je een 'verklaring afgelegd examen' (VAE) aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Helpdesk diplomadiensten. Deze verklaring heeft dezelfde waarde als het origineel. Een ‘verklaring afgelegd examen' kan ook worden aangevraagd wanneer iemand niet is geslaagd en dus geen diploma heeft.

Verandering van naam of geslacht

Bij naams- of geslachtsverandering bestaat de mogelijkheid om een 'vervangend opleidingsdocument' (VOD) aan te vragen via de website van DUO. Dit is een nieuw opgesteld diploma, certificaat en/of cijferlijst. Een vervangend opleidingsdocument is alleen mogelijk als het gaat om (staatsexamen) voortgezet onderwijs en als je nog in het bezit bent van de originele documenten. Ben je niet in het bezit van deze documenten, dan kun je een 'verklaring afgelegd examen' aanvragen. Ook dit document heeft dezelfde waarde als het origineel.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Om een VOD te krijgen, moet je je originele diploma nog hebben. En een VOD is alleen mogelijk voor een diploma van het voortgezet onderwijs.

Ben je je originele opleidingsdocument kwijt of is je diploma niet van het voortgezet onderwijs? Vraag dan een VAE aan met daarop jouw gewijzigde persoonsgegevens. Of download een uittreksel uit het diplomaregister.

Examenuitslagen worden na elk examen aan DUO doorgegeven en daar gearchiveerd. Veel van deze resultaten zijn opgenomen in Mijn diploma’s op de website van DUO. Daarop staan uitslagen van het voortgezet onderwijs vanaf 2006. ‘Mijn diploma’s’ is een online register dat door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) beschikbaar wordt gesteld om fraude te bestrijden en als waarborg bij verlies of diefstal van het behaalde diploma, cijferlijst of certificaat. Een uittreksel uit ‘Mijn diploma’s’ kan gratis worden gedownload. Iedereen kan inloggen met behulp van DigiD.

Als DUO over je examenuitslagen beschikt, kan DUO ook een verklaring afgelegd examen of een vervangend opleidingsdocument verstrekken. Het gaat om uitslagen tot maximaal 60 jaar terug.

Op de website van DUO/Helpdesk diplomadiensten kun je meer informatie en een aanvraagformulier voor een verklaring of vervangend opleidingsdocument vinden.