Vakvernieuwingen

Laatste update

Deze informatie is onderdeel van een ontwikkeling in de betreffende examens.

Een 'vakvernieuwing' betreft een inhoudelijke verandering van het examenprogramma van een vak.

Procedure

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft opdracht aan SLO - het landelijk expertise centrum voor het curriculum – een vakvernieuwingscommissie in te stellen die advies geeft over vernieuwing van het examenprogramma van het betreffende vak.

Na oplevering van het examenprogramma besluit OCW over de invoering ervan of over het instellen van een pilot die de haalbaarheid onderzoekt en de invoering van het nieuwe examenprogramma voorbereidt.

Centraal examen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft met vakvernieuwingen te maken zodra het gaat om het landelijk centraal examen (CE). Het CvTE laat in de regel dit deel van het landelijk centraal examen door een syllabuscommissie specificeren in een syllabus. Deze syllabus is uitgangspunt voor de constructie van het centraal examen. Syllabi worden elk jaar opnieuw vastgesteld door het CvTE, waarbij wijzigingen van de inhoud mogelijk zijn.

Examenprogramma en syllabus worden gepubliceerd op Examenblad.

Overzicht vakvernieuwingen

De actuele stand van de vakvernieuwingen is te vinden op de website van het SLO, het landelijk expertisecentrum voor het curriculum.