Combinatiecijfer (profielen vmbo)

Laatste update

Het combinatiecijfer voor het vmbo is geregeld in artikel 3.35 lid 3 en lid 4 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Vmbo bb en kb

Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is het combinatiecijfer het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers behaald voor de vier (of naar keuze meer) gevolgde beroepsgerichte keuzevakken. In artikel 3.35 lid 1 onderdeel d Uitvoeringsbesluit WVO 2020 is geregeld dat voor elk keuzevak afzonderlijk geen eindcijfer lager dan 4 mag worden behaald.

Vmbo gl

Voor de gemengde leerweg is het combinatiecijfer het rekenkundige gemiddelde van de eindcijfers voor het profielvak en de twee (of naar keuze meer) gevolgde beroepsgerichte keuzevakken, waarbij het eindcijfer voor het profielvak net zo vaak meetelt als er beroepsgerichte keuzevakken zijn. Als er examen is gedaan in drie keuzevakken, dan tellen die drie cijfers elk één keer en het cijfer voor het profielvak drie keer.