Wijzigingen in syllabi bedrijfseconomie havo 2024 en 2025

Gepubliceerd op

Voor de syllabus bedrijfseconomie havo heeft een syllabuscommissie in opdracht van het College voor Toetsen en Examens wijzigingsvoorstellen geformuleerd. Met de wijzigingen wil de commissie de leerstof voor de centrale examens dichter brengen bij de belevingswereld van leerlingen en beter inpasbaar maken in de lespraktijk van docenten.

De syllabuscommissie heeft haar opdracht voor de havo syllabi voltooid, dit na raadpleging van docenten in het voorjaar van 2022 en overleg met vakvereniging Vecon. De syllabuscommissie heeft zowel in de syllabus 2024 als in de syllabus 2025 wijzigingen aangebracht.

Syllabus bedrijfseconomie havo 2024

In de syllabus 2024 heeft de commissie enkele onderdelen geschrapt. De voornaamste wijzigingen zijn in subdomein B1 (onder meer schenken en erven vervallen) en B2 (causation en effectuation vervallen).

Syllabus bedrijfseconomie havo 2025

In de syllabus bedrijfseconomie havo 2025 zijn op diverse plaatsen wijzigingen aangebracht. Alle nieuwe wijzigingen zijn geel gearceerd (tekst die is toegevoegd) en doorgestreept (tekst die vervalt). Als bijlage is een toelichting bij de wijzigingen opgenomen. U vindt deze syllabus op Examenblad, op de pagina conceptsyllabi.

Beide syllabi hebben een conceptstatus. In juni 2023 stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast, waarna ze onderdeel worden van ministeriƫle regelgeving.

Met de wijzigingen verwachten wij tegemoet te komen aan wensen van veel docenten om de omvang van de leerstof voor het centraal examen havo te verminderen en de samenhang van syllabus te verbeteren.