Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2024

Laatste update
Kenmerk
CvTE-24.00429
Datum
5 februari 2024
Gepubliceerd
Staatscourant 2024, nr. 4499

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak 2024 waarin het College voor Toetsen en Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Deze regeling treedt in werking op 15 februari 2024 en vervalt op 1 januari 2025.

Publicatie in Staatscourant

Juridische Grondslag

Meer informatie