Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen vo en staatsexamen

Laatste update
Kenmerk
SC-41801739
Datum
17 oktober 2023
Gepubliceerd
Staatscourant 2023, nr. 28371

Deze beleidsregel vervangt de eerdere Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen van de Inspectie van het onderwijs van 13 juli 2016 vanwege de volgende redenen:
 

  • In de vorige beleidsregel werd verwezen naar de WVO, het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO. Deze zijn met ingang van 1 augustus 2022 vervangen door de WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.
  • De procedure voor het ongeldig verklaren van examens is gewijzigd. In deze nieuwe beleidsregel wordt de gewijzigde procedure vermeld.

Regelingen op wetten.overheid.nl