Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het onderwijs. Dit is vastgelegd in de Grondwet.

Daarnaast is de inspectie verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over en uit het onderwijs.

De inspectie voert regel- en stelselmatig onderzoeken uit en rapporteert hierover aan scholen, instellingen, bewindspersonen en parlement.

Afwijking bij het examen

Als bij het centraal examen op een school een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voor, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, moet de school dit probleem in eerste instantie oplossen. Een onregelmatigheid en de door de school gekozen oplossing moet altijd gemeld worden aan Inspectie, via het Examenloket.

Neem voor alle vragen over het examen contact op met het Examenloket. Het Examenloket beantwoordt de vragen en draagt zo nodig vragen over aan de inspectie.

Meldingen over artikel 2.61 WVO 2020 (onregelmatigheden; onvoorziene omstandigheden; maatregelen), artikel 3.54 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (afwijkende wijze examineren bij handicap of ziekte), artikel 3.55 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (afwijkende wijze examineren bij onvoldoende beheersing Nederlandse taal) en artikel 3.56 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (spreiding voltooiing eindexamen) moeten worden gedaan in het Internet Schooldossier (ISD) van de Inspectie van het Onderwijs. 

Als een school de Inspectie moet horen, zoals van toepassing in artikel 3.56, stuurt de school een mail naar examenloket@duo.nl. Daarin staan de volgende gegevens: ROD-nummer (instellings- en vestigingscode), contactgegevens van de school, e-mailadres en telefoonnummer contactpersoon, gewenst moment van terugbellen, welke schoolsoort en welke vakken in welk jaar worden geëxamineerd.

Contact en informatie

De inspectie heeft kantoren in een aantal regio's. Kijk voor adressen en contactmogelijkheden bij Contact met de Inspectie van het Onderwijs.