Rekenkaart en centrale examens

Laatste update

Kandidaten met een dyscalculieverklaring (waarin staat op welke gebieden de kandidaat moeite heeft met getallen) mogen bij centrale examens waarbij rekenen een rol speelt de standaard rekenkaart gebruiken.

De standaard rekenkaart is geen echte rekenhulp en is de facto niet meer dan een gestructureerd uitwerkblad. De standaard rekenkaart 1, 2 en 3 bevatten inhoudelijk dezelfde informatie maar de lay-out is per kaart anders. Zo kan de kandidaat de voor hem meest geschikte kaart gebruiken. Ook is het mogelijk dat de school een zelf ontwikkelde rekenkaart aanbiedt als deze geen afbreuk doet aan de te toetsen exameneisen.

Rekenkaarten