Flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex)

Laatste update

Kaders BB- en KB-flex

De kaders voor examens van BB- en KB-flex staan vermeld in de brochure die het College voor Toetsen en Examens (CvTE) jaarlijks aan het begin van het schooljaar uitbrengt. De brochure bevat regelgeving over onder meer:
 

  • Voorbereiding
  • Examenduur
  • Geheimhouding
  • Correctie
  • Inzage
  • Toezicht door de Inspectie van het Onderwijs
  • Herkansing

Corrigeren van BB- en KB-flex

Voor het corrigeren van flexibele en digitale centrale examens bb en kb maken docenten gebruik van de Facet portaal app. In deze app heeft de corrector de beschikking over de vraag, het antwoord van de leerling en het correctievoorschrift.

Tweede correctie in Facet

Net als bij de papieren centrale examens hebben de flexibele en digitale centrale examens bb en kb verplicht een tweede correctie. De tweede correctie wordt door de scholen geregeld. De scholen kunnen daarvoor docenten inschakelen uit de eigen school of correctoren aanwijzen van een andere school binnen hetzelfde bestuur of een school uit de regio.

In 2021 is met succes een pilot gehouden om te onderzoeken of dit systeem van tweede correctie bij de flexibele en digitale examens zinvol en uitvoerbaar is. De resultaten van die pilot hebben geleid tot een verplichte invoering van eerste en tweede correctie bij BB- en KB-flex.


Oefenen met BB- en KB-flex

Jaarlijks worden nieuwe voorbeeldexamens bb en kb beschikbaar gesteld.

Deze voorbeeldexamens worden in digitale vorm geleverd als:
 

  • Voorbeeldexamens die beschikbaar zijn op internet via de online oefenomgeving.
  • Voorbeeldexamens waarvoor een afnameplanning in Facet gemaakt moet worden.

Technische ondersteuning

Voor vragen over of problemen met de techniek bij afname van de centrale examens in Facet, kun je contact opnemen met de helpdesk Facet van DUO via telefoonnummer (050) 59 99 925.

Meer informatie