Flexibele en digitale centrale examens bb en kb (bb- en kb-flex)

Laatste update

Regels bb- en kb-flex

De regels voor examens van bb- en kb-flex staan vermeld in de brochure die het College voor Toetsen en Examens (CvTE) jaarlijks aan het begin van het schooljaar uitbrengt. De brochure bevat regelgeving over onder meer:
 

 • Voorbereiding
 • Examenduur
 • Geheimhouding
 • Correctie
 • Inzage
 • Toezicht door de Inspectie van het Onderwijs
 • Herkansing

Correctie bb- en kb-flex

Voor het corrigeren van flexibele en digitale centrale examens bb en kb maken docenten gebruik van de app Facet Openbaar Portaal. In deze app kan de corrector bij de vraag, het antwoord van de leerling en het correctievoorschrift.

Onderstaande animatiefilm laat de stappen zien die de correctoren bij de correctie moeten nemen.

External video URL

Tweede correctie in Facet

Net als bij de papieren centrale examens hebben de flexibele en digitale centrale examens bb en kb verplicht een tweede correctie. De tweede correctie wordt door de scholen geregeld. De scholen kunnen daarvoor 

 • docenten inschakelen uit hun eigen school of 
 • correctoren aanwijzen van een andere school binnen hetzelfde bestuur of 
 • correctoren aanwijzen van een school uit de regio.

In 2021 is met succes een pilot gehouden om te onderzoeken of dit systeem van tweede correctie bij de flexibele en digitale examens zinvol en uitvoerbaar is. De resultaten van die pilot hebben geleid tot een verplichte invoering van eerste en tweede correctie bij bb- en kb-flex.


Oefenen met bb- en kb-flex

Jaarlijks worden nieuwe voorbeeldexamens bb en kb beschikbaar gesteld.

Deze voorbeeldexamens worden in digitale vorm geleverd als:
 

 • voorbeeldexamens in de online oefenomgeving.
 • voorbeeldexamens waarvoor een afnameplanning in Facet gemaakt moet worden.

Technische ondersteuning

Heb je vragen over de techniek of problemen bij afname van de centrale examens in Facet? Neem contact op met de helpdesk Facet van DUO via telefoonnummer (050) 59 99 925.

Meer informatie