Examenlijn

Laatste update

De Examenlijn is een afdeling binnen het College voor Toetsen en Examens en behandelt vragen van docenten over examenopgaven, correctievoorschriften en normering. Als docent stel je je vraag via het contactformulier. Voor de cspe’s bij de beroepsgerichte vakken geldt verder dat vragen over de voorbereiding van de afnames ook via het contactformulier kunnen worden gesteld.

External video URL

Wat doe ik als ik een fout zie?

In een examenvraag of in het beoordelingsmodel kan een onduidelijkheid of een inhoudelijke onjuistheid staan. In beide gevallen hoort de Examenlijn dit graag, zodat zij kan nagaan of een aanvulling op het correctievoorschrift nodig is of dat met de betreffende vraag uit het examen rekening moeten worden gehouden bij de normering.

Fouten kunnen worden gemeld via het contactformulier.*

*Fouten melden via het contactformulier
Tijdens de examencampagne is het druk bij de Examenlijn. Om vragen sneller en gerichter te beantwoorden, is het contactformulier gemaakt voor het stellen van één vraag. Geef bij een vraag/opmerking een zo duidelijk mogelijke argumentatie. Als je meerdere vragen hebt, kies er dan bij verzending voor om het formulier opnieuw te gebruiken; je contactgegevens zijn dan al ingevuld.

Contactformulieren met meerdere meldingen kunnen niet door de Examenlijn worden behandeld.

Zie de activiteitenplanning voor de deadlines voor het inzenden van vragen/opmerkingen.

Wat doe ik bij twijfel over een leerlingantwoord?

De Examenlijn beoordeelt geen leerlingantwoorden. Als je bij de correctie een leerlingantwoord tegenkomt dat volgens jou juist is, maar dat niet zo in het correctievoorschrift staat, kun je het volgende doen: 
 

  • Ga na of de algemene en vakspecifieke regels van het correctievoorschrift je helpen bij de beoordeling.*
  • Ga met collega’s op school in overleg of bespreek het tijdens een examenbespreking, georganiseerd door je vakvereniging.
  • Ga in overleg met je tweede corrector. Jullie opereren samen als team om de leerling de totaalscore te geven die het best past bij zijn prestatie.

Bij de flexibele en digitale examens bb en kb (BB- en KB-flex) kun je ook nog overleggen op het besloten en beveiligd forum.

*Algemene regel 3.3 van het correctievoorschrift
Elk correctievoorschrift begint met algemene en vakspecifieke regels. Deze regels helpen je het beoordelingsmodel toe te passen. Algemene regel 3.3 geeft de ruimte om een antwoord op een open vraag dat niet in het beoordelingsmodel voorkomt, maar wel op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten (gedeeltelijk) juist is, van scorepunten te voorzien.

Voor de digitale examens van de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) betreft dit algemene regel 2.3 van het correctievoorschrift.

Hoe kan ik feedback geven op een examen?

Wij ontvangen graag feedback op de examens. Het contactformulier is daarom ook te gebruiken voor evaluatieve opmerkingen (kies bij categorie voor ‘evaluatieve opmerking’). Al deze opmerkingen worden verzameld in een dossier voor de ontwikkeling van toekomstige examens. Je krijgt alleen een ontvangstbevestiging van je inzending. De Examenlijn zal feedback niet individueel beantwoorden.

Meer informatie