Publicatie en toelichting rooster tweede tijdvak

Gepubliceerd op

Het rooster tweede tijdvak is gepubliceerd. Dit jaar is dit voor het eerst een zesdaags rooster. In de jaren 2021, 2022 en 2023 kende het rooster tweede tijdvak tien dagen in verband met corona. In de jaren voor corona kende het rooster tweede tijdvak vier afnamedagen.

Met het zesdaags rooster tweede tijdvak is er meer ruimte voor examenkandidaten in Caribisch Nederland om hun centraal examen af te ronden voor de zomervakantie. Vanwege het tijdsverschil kunnen zij in het eerste tijdvak alleen deelnemen aan de middagexamens. In het tweede tijdvak zijn daarom voor hen veel examens in de middag geplaatst. 

Anders dan in het eerste tijdvak staan de examens wiskunde A en B op verschillende plekken in het rooster voor examenkandidaten die beide vakken doen. Zo is voor hen  inhalen én herkansen van deze vakken goed mogelijk.

Daarnaast zijn leervakken waar mogelijk meer achteraan in het rooster geplaatst, zodat er ruimte is voor een goede voorbereiding op een herkansing.  

Scholen met examenkandidaten die vanwege omstandigheden twee examens moeten doen die op hetzelfde moment in het rooster staan, kunnen zoals dat altijd al het geval was, gebruik maken van quarantaine-oplossingen. 

Meer informatie over de afname van de centrale examens in het tweede tijdvak wordt gepubliceerd met de Maartaanvulling op de Septembermededeling.

Pagina rooster eerste en tweede tijdvak