Mijneindexamen.nl 2024: het persoonlijke, digitale examenrooster voor leerlingen

Gepubliceerd op

Ken je mijneindexamen.nl al? Een handige mobiele webapp voor alle examenleerlingen vmbo, havo en vwo. Op mijneindexamen.nl vind je alle officiële informatie over de centrale examens. Mijneindexamen.nl is bedoeld om eindexamenleerlingen te ondersteunen in hun voorbereiding op de centrale examens.

Overzicht op maat

Op mijneindexamen.nl kunnen leerlingen hun examenrooster samenstellen door een niveau en vakkenpakket te selecteren. Ook is het mogelijk om vakken op een hoger niveau in het rooster op te nemen. Leerlingen krijgen zo een overzicht op maat van hun examenperiode. Bij elk vak staat welke hulpmiddelen zijn toegestaan en na de examenafname verschijnt er een link naar het correctievoorschrift. Deze webapp is ontwikkeld voor smartphone en tablet, en is ook via de computer (goed) toegankelijk. 

Bij het eerste bezoek aan mijneindexamen.nl wordt gevraagd een vakkenpakket te kiezen. Wil je bij een demonstratie aan leerlingen en ouders/verzorgers tijdens mentorlessen of ouderavonden switchen tussen verschillende roosters, dan is in het menu voor elk niveau het volledige rooster op te vragen. Met de optie ‘reset alle keuzes’ wordt het eerder gekozen rooster gewist en kan een nieuw vakkenpakket worden gekozen. Ook kunnen voor de introductie van de webapp de filmpjes over mijneindexamen.nl worden gebruikt: Introductiefilmpje mijneindexamen.nl webapp.

Voorbereiding examens

Op mijneindexamen.nl is ook praktische informatie te vinden om je voor te bereiden in de vorm van oefenexamens, syllabi, algemene regels, tips en de slaag-zakregeling. Wil je mijneindexamen.nl ook dit jaar weer onder de aandacht brengen van mentoren en docenten op school? Je vindt op de pagina 'Mijneindexamen' twee links naar pdf-bestanden om te printen. Een poster op A3-formaat en twee flyers op A5-formaat (af te drukken op A4 en los te snijden).