Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2022

Laatste update
Kenmerk
CvTE-20.01237
Datum
22 juni 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 35259

Het CvTE heeft bekendgemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2022.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2022.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021, en vervalt op 31 december 2022.

De regeling is gewijzigd door de Wijziging van Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021 en 2022.

Publicatie in de Staatscourant

Juridische grondslag

Bijlagen