Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Rooster en andere belangrijke data

Laatste update

Het rooster voor het eerste tijdvak van de centrale examens wordt twee jaar voor de afname van de examens gepubliceerd in de Regeling rooster. In die regeling worden tevens de data bekendgemaakt waarop het tweede tijdvak wordt afgenomen. Het rooster van het tweede tijdvak wordt in maart van het betreffende examenjaar gepubliceerd.

Aan de rechterkant van deze pagina, onder 'officiƫle publicaties' vindt u een overzicht van de relevante regelgeving voor de gekozen jaarring, voor zover deze al beschikbaar is.

Rooster 2022

Het rooster 2022 is op 22 juni 2020 vastgesteld en gepubliceerd met het kenmerk CvTE-20.01234

Bekijk het rooster

De afnameperiodes voor de profielgerichte beroepsvakken en de digitale centrale examens bb en kb zijn met ingang van 27 september 2021 gewijzigd en uitgebreid in een wijzigingsbesluit met het kenmerk CvTE-21.00942.

Met ingang van 19 januari 2022 is het rooster gewijzigd door de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022, in verband met de verlenging van de afnameperiode van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak en de publicatie van het rooster voor het tweede tijdvak.