Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020

Laatste update
Kenmerk
DUO/OND-2019/6831
Datum
29 mei 2019
Gepubliceerd
Staatscourant 2019, nr. 35044

Deze regeling stelt de volgende tabellen vast:

  • de elementcodetabel voor het schooljaar 2019–2020 voor vo- en vso-scholen
  • de opleidingencodetabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2019–2020
  • de vakcodetabel voor het vo, vso en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2019–2020
  • de generieke examenonderdelencodetabel mbo voor het studiejaar 2019–2020

Zie bijlagen I t/m IV bij de regeling.

De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018–2019 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Wijziging

Met ingang van 18 september 2019 is deze Regeling gewijzigd door Wijziging regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020.

Publicatie op overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  • artikel 164a, derde lid van de Wet op de expertisecentra
  • artikel 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs