Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020

Laatste update
Kenmerk
VO/16531780
Datum
6 september 2019
Gepubliceerd
Staatscourant 2019, nr. 50806

Deze regeling wijzigt de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020. Met deze wijzigingsregeling worden de rijen 5374, 5375, 5376, 5377, 5378 en 5379 uit bijlage II ‘Opleidingencodetabel Volwasseneneducatie voor het schooljaar 2019–2020’ geschrapt.

Alle codes voor de dubbele profielen havo, vwo atheneumstroom en vwo gymnasiumstroom zijn komen te vervallen. Abusievelijk waren de codes 5374 t/m 5379 echter blijven staan. Met deze wijzigingsregeling wordt dit gecorrigeerd.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 18 september 2019 en werkt terug tot en met 1 augustus 2019.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs,
  • artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en de
  • artikel 2.3.6a, derde lid, en artikel 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs