Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019

Laatste update
Kenmerk
DUO/OND-2018/4968
Datum
7 juni 2018
Gepubliceerd
Staatscourant 2018, nr. 34682

Deze regeling stelt de volgende tabellen vast:

  • de elementcodetabel voor het schooljaar 2018–2019 voor VO- en VSO scholen
  • de opleidingencodetabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2018–2019
  • de vakcodetabel voor het VO, VSO en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2018–2019
  • de generieke examenonderdelencodetabel MBO voor het studiejaar 2018–2019

Zie bijlagen I t/m IV bij de regeling.

De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2017–2018 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.

De regeling is gewijzigd per 1 augustus 2018 en per 1 augustus 2019 ingetrokken en opgevolgd door de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020.

Publicatie op overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  • artikel 164a, derde lid van de Wet op de expertisecentra
  • artikel 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs