Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Rooster en andere belangrijke data

Laatste update

Het rooster voor het eerste tijdvak van de centrale examens wordt twee jaar voor de afname van de examens gepubliceerd in de Regeling rooster. In die regeling worden tevens de data bekendgemaakt waarop het tweede tijdvak wordt afgenomen. Het rooster van het tweede tijdvak wordt in maart van het betreffende examenjaar gepubliceerd.

Aan de rechterkant van deze pagina, onder 'officiële publicaties' vindt u een overzicht van de relevante regelgeving voor de gekozen jaarring, voor zover deze al beschikbaar is.

Rooster 2019

Het rooster 2019 is op 27 juni 2017 vastgesteld en gepubliceerd met het kenmerk CvTE-17.01278.

Bekijk het rooster

De afnameperiodes voor de rekentoets vo 2019 zijn vastgesteld op 16 april 2018.

Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo

Belangrijke data voor de centrale examens 2019 zijn opgenomen in de activiteitenplanning.