Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op vakken
Filter op afnameperiode

vanaf 1 september 2018 (nadat Facet is gedownload en geïnstalleerd)
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Uitvoeren systeemcheck Facet

Voor Facet is er een verplichte systeemcheck. Het doel van de systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen nagaat of de afnamecomputers en het netwerk in combinatie met Facet correct functioneren.

Voor meer informatie zie: Handleiding systeemcheck onder het menu downloads in Facet

vanaf 1 september 2018 (nadat de beheerder Facet is aangemeld)
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Aanmaken autorisaties voor Facet

De Facet-beheerder kan de rollen van (FT-)afnameplanner koppelen aan personen.

Deze personen kunnen daarna inloggen om hun werkzaamheden in Facet uit te voeren.

1 september 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Downloaden en installeren Facet

De Facet-beheerder en de FAO-beheerder kunnen de programmatuur van Facet downloaden.

Hierna kan Facet worden geïnstalleerd.

1 september 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Aanmelden beheerder Facet

Om Facet in gebruik te kunnen nemen, dient de school eerst een beheerder Facet aan te melden via onderstaand formulier:

Scholen die al een beheerder Facet hebben, kunnen deze stap overslaan.

medio sep 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Voorbeeldminitoetsen beschikbaar op openbare oefenomgeving

Vanaf september is per vak een voorbeeldminitoets beschikbaar op oefenen.facet.onl.

medio sep 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Voorbeeldexamens beschikbaar op openbare oefenomgeving

Vanaf september is per vak minstens één voorbeeldexamen beschikbaar op oefenen.facet.onl.

eind sep 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Ontvangst formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo

Ontvangst van de formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo via Mijn DUO.

voor 1 oktober 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Rekentoets 1e afnameperiode
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Examenreglement en PTA aan inspectie zenden

Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting zenden aan Inspectie via het Internet Schooldossier (ISD).

vanaf 1 oktober 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Rekentoets 1e afnameperiode
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Informatie over het CE 2019 voor leerlingen beschikbaar op mijneindexamen.nl

Voor eindexamenkandidaten is de mobiele website mijneindexamen.nl beschikbaar met alle relevante informatie voor het CE 2019.

uiterlijk 15 oktober 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Versturen formulieren opgave aantal examenkandidaten

Versturen (uploaden) van de formulieren opgave aantal examenkandidaten vmbo, havo en vwo via Mijn DUO.

NB Aanmelding voor de flexibele en digitale examens bb en kb geschiedt via hetzelfde formulier.

voor 1 november
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode

Voorbeeldrekentoetsen vo voor Facet beschikbaar

Voor 1 november staan de voorbeeldrekentoetsen klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken voor de voorbeeldtoetsen.

vanaf 1 november
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Overzicht onderdelen en ICT voor cspe's beschikbaar

Vanaf 1 november is het overzicht onderdelen ICT van de cspe's beschikbaar.

NB Het overzicht van de bezemcspe's oude stijl is beschikbaar via paragraaf 5.7.2 van de Septembermededeling. De overzichten van de profielvak-cspe's zijn beschikbaar via de vakspecifieke informatie op de betreffende examenpagina's op Examenblad.nl

voor 1 november
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode

Voorbeeldrekentoetsen vo online beschikbaar

Voor 1 november staan de voorbeeldrekentoetsen op oefenen.facet.onl.

uiterlijk 12 november 2018
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Bekendmaking bezorgdag magazine cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het magazine cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het magazine van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

uiterlijk 12 november 2018
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Bekendmaking bezorgdag cpe beeldende vakken vwo

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldende vakken vwo informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldende vakken vwo bekendgemaakt wordt.

19 november 2018
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van het pakket ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van het pakket te bevestigen.

19 november 2018
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

voor 1 december
Vmbo bb
Vmbo kb
cse 1e tijdvak
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Ontvangst informatie beschikbaarheid Telraam

Ontvangst informatie beschikbaarheid Telraam voor cspe handel en administratie en cspe administratie.

30 november 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
cse 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex

Deadline systeemcheck Facet

Als een school de systeemcheck niet heeft uitgevoerd, dan wordt de school uitgesloten van deelname aan de digitale centrale examens bb en kb. De school valt dan automatisch terug op papieren examens.

De examensecretaris van een school die de systeemcheck niet heeft uitgevoerd en dientengevolge automatisch terugvalt op papier, ontvangt hierover uiterlijk 4 december een bericht vanuit computerexamens@cvte.nl.

30 november 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Deadline systeemcheck Facet

Als een school de systeemcheck niet heeft uitgevoerd, dan zal het CvTE contact opnemen met de directeur over de afname van de rekentoets vo in januari.

na succesvolle systeemcheck
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

De Proef op de Som

In de brochure leest u welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert.

uiterlijk 1 december 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

Op 1 december bepaalt DUO of een school de systeemcheck heeft uitgevoerd. Voor die tijd zal DUO scholen periodiek over de status m.b.t. de systeemcheck informeren.

uiterlijk 14 december 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Terugmelding/overzicht opgave aantal kandidaten

De examensecretarissen en directeur ontvangen éénmalig een terugmelding/overzicht via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

in de week van 3 t/m 7 december 2018
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Uitreiking opgaven cpe beeldende vakken vwo

In deze periode worden voor het cpe beeldende vakken vwo de opgaven en het formulier ten behoeve van de procesbeschrijving aan de kandidaten uitgereikt.

in de week van 3 t/m 7 december 2018
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Uitreiking magazine cpe beeldend gl/tl

Voor het cpe beeldend gl/tl wordt het magazine aan de kandidaten uitgereikt.

10 december 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Rekentoetsen 2F en 3F beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2F en 3F staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde eerste afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

12 december 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Ontvangst instructie en aanvraagformulier ongeldigverklaring digitale toetsen en examens

De examensecretaris ontvangt de procedure en het aanvraagformulier ongeldigverklaring via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het aanvraagformulier is vanaf dat moment ook beschikbaar op de ‘persoonlijke pagina’ van de examensecretaris. Dit was oorspronkelijk gepland voor 28 november 2018.

uiterlijk 14 december 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Aanvragen aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Deadline aanvraag aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de eerste afnameperiode. Deze aangepaste rekentoetsen kunnen door de examensecretaris worden aangevraagd via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

17 december 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Rekentoetsen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde afnamedagen in de eerste afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

vanaf 1 januari 2019
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo.

7 t/m 20 januari 2019
Havo
Vwo
Rekentoets 1e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

7 t/m 20 januari 2019
Vmbo bb
Rekentoets 1e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER

Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER. De school kan ervoor kiezen om bb-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken.

7 t/m 20 januari 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Vmbo tl
Rekentoets 1e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

7 januari 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Aflevering aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Aflevering aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de eerste afnameperiode.

NB De levering vindt plaats op de eerste afnamedag. Wij adviseren u de aangepaste afname niet op de eerste of tweede afnamedag te plannen. Vanwege de kerstvakantie is het helaas niet mogelijk eerder te leveren.

uiterlijk 21 januari 2019
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Bekendmaking bezorgdag cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

14 januari 2019
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Voorbeeldexamens kunstvakken beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens voor de kunstvakken in Facet zijn beschikbaar. Zie voor meer informatie paragraaf 4.3 van de Septembermededeling.

14 januari 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Voorbeeldminitoetsen beschikbaar in Facet

De voorbeeldminitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

14 januari 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Extra voorbeeldexamens beschikbaar op openbare oefenomgeving

Er staan extra voorbeeldexamens klaar op oefenen.facet.onl.

14 januari 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Voorbeeldexamens beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

15 januari 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking te gebruiken versie profielvak-cspe

De examensecretaris verneemt via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl welke versie (rood of blauw) voor de eerste afname gebruikt moet worden en welke versie voor de herkansing.

22 januari t/m 14 maart 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

28 januari 2019
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Ontvangst cpe beeldend gl/tl

Ontvangst cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

28 januari 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de eerste afnameperiode.

8 februari 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Bekendmaking omzettingstabellen rekentoets eerste afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruikgemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

8 februari 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Bekendmaking cijfer aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Het CvTE maakt de cijfers van de aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten van de eerste afnameperiode bekend aan de examensecretaris.

11 februari 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Rekentoetsen 2A, 2F en 3F beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A, 2F en 3F staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde tweede afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

12 februari 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Ontvangst zending A cspe's

Ontvangst zending A voor de cspe’s (1e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door TNT en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Een mail ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris.

18 februari 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Rekentoetsen 2A-ER, 2ER, 3ER en 3S beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A-ER, 2ER, 3ER en 3S staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde afnamedagen in de tweede afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

uiterlijk 4 maart 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Bekendmaking bezorgdag zending B cspe's

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de cspe’s informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de cspe’s bekendgemaakt wordt.

uiterlijk 26 februari 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Aanvragen aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Deadline aanvraag aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de tweede afnameperiode. Deze aangepaste rekentoetsen kunnen door de examensecretaris worden aangevraagd via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

in maart
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Landelijke test downloaden van examendocumenten

In maart vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 8.8 van de Septembermededeling.

4 t/m 17 maart 2019
Vwo
Rekentoets 2e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 3S

Afnameperiode rekentoets 3S

4 t/m 17 maart 2019
Havo
Vwo
Rekentoets 2e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

4 t/m 17 maart 2019
Vmbo bb
Rekentoets 2e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER

Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER. De school kan ervoor kiezen om bb-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken.

4 t/m 17 maart 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Vmbo tl
Rekentoets 2e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

4 maart 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Aflevering aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Aflevering aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de tweede afnameperiode.

NB De levering vindt plaats op de eerste afnamedag. Wij adviseren u de aangepaste afname niet op de eerste of tweede afnamedag te plannen. Vanwege de voorjaarsvakantie is het helaas niet mogelijk eerder te leveren.

vanaf 11 maart 2019
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Start cpe beeldend gl/tl

Start cpe beeldend gl/tl.

in de week van 11 t/m 15 maart 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Ontvangst instructie verzamelen afnamegegevens

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het verzamelen van de afnamegegevens t.b.v. de normering waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking.

11 of 12 maart 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Ontvangst zending B cspe’s

Ontvangst zending B voor de cspe’s, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

12 maart 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Bekendmaking wachtwoorden bezem-cspe’s oude stijl

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

12 maart 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s eerste afname

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties bestemd voor de eerste afname worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

12 maart 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Ontvangst zending C cspe’s

Ontvangst zending C voor de cspe’s (2e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door TNT en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Een mail met bevestigingsformulier ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris.

15 maart 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de eerste afnameperiode.

maart 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Overzicht tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad.nl.

medio maart 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Maartaanvulling

In maart wordt de informatie die in de Septembermededeling is gepubliceerd, aangevuld.

vanaf 18 maart 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Minitoetsen beschikbaar in Facet

De minitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

19 maart t/m 13 mei 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

Uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in BRON
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Doorgeven cijfers schoolexamen aan BRON

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in BRON

21 maart 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Digitale examens beschikbaar in Facet

De digitale examens staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de digitale CE’s. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

25 maart 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de tweede afnameperiode.

uiterlijk 27 maart 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Terugvallen op papieren CE's

Een examensecretaris die uiterlijk 27 maart via computerexamens@cvte.nl geregeld heeft dat zijn school terugvalt op papieren CE’s krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in kandidaat-aantallen (zie de brochure).

Alle scholen die meedoen aan BB- en/of KB-flex en die op 27 maart niet zijn teruggevallen op papieren CE’s krijgen een terugval-dvd (zie de brochure).

Deze dvd dient om bb- en kb-scholen die na 27 maart nog willen terugvallen op papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt op 10 april door TNT bezorgd en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De terugval ná 27 maart verloopt eveneens via computerexamens@cvte.nl.

na de afname
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Correctie digitale centrale examens

Na de afname geeft de examensecretaris de afname vrij voor correctie.

NB Thuiscorrectie is toegestaan in Facet.

1 april t/m 20 juni 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE’s bb en kb mogen vanaf 1 april tot en met 20 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

1 april t/m 5 juli 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen vanaf 1 april tot en met 5 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

1 april t/m 20 juni 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Afnameperiode bezem-cspe’s oude stijl

De bezem-cspe’s oude stijl mogen vanaf 1 april tot en met 20 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

5 april 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Bekendmaking omzettingstabellen rekentoets tweede afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

5 april 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Bekendmaking cijfer aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Het CvTE maakt de cijfers van de aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten van de tweede afnameperiode bekend aan de examensecretaris.

in de tweede week van april
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Ontvangst meer informatie over fall-back kunstvakexamens in Facet en Autoplay

De examensecretaris ontvangt in de tweede week van april via Cito meer informatie over de fall-back (pdf-document en bronnen) bij de kunstvakexamens. Zie voor meer informatie paragraaf 4.2 van de Septembermededeling.

8 april 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s herkansing

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties bestemd voor de herkansing worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

10 april 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Ontvangst terugval-dvd

De terugval-dvd wordt per koerier van TNT bezorgd en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Via een mailing vanuit Examenblad.nl wordt de examensecretaris verzocht om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

uiterlijk 19 april 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

22 april 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Rekentoetsen 2A, 2F en 3F beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A, 2F en 3F staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde derde afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

28 april 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan BRON te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

29 april 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Rekentoetsen 2A-ER, 2ER en 3ER beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A-ER, 2ER en 3ER staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, op de vastgestelde afnamedagen in de derde afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

6 mei 2019
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Ontvangst wachtwoorden Autoplay-examens eerste tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

6 of 7 of 8 mei 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden uiterlijk maandag 6 mei via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

6 of 7 of 8 mei 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

8 mei 2019
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Kunstexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

9 mei 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

uiterlijk 13 mei 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Aanvragen aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Deadline aanvraag aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de derde afnameperiode. Deze aangepaste rekentoetsen kunnen door de examensecretaris worden aangevraagd via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

14 mei 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de tweede afnameperiode.

15 mei 2019
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Einddatum cpe vwo beeldende vakken

Einddatum cpe vwo beeldende vakken.

20 mei 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Aflevering aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Aflevering aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de derde afnameperiode.

20 mei 2019
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Einddatum cpe beeldend gl/tl

Einddatum cpe beeldend gl/tl.

22 mei 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Deadline inzenden afnamegegevens profielvak-cspe (bb, kb en gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • profielvak-cspe (bb, kb en gl). Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

NB Ook na deze datum kunnen nog afnamegegevens van de profielvak-cspe’s worden ingezonden, zie de vakspecifieke mededelingen.

22 mei 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Deadline inzenden afnamegegevens cspe oude stijl (bb, kb en gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • cspe oude stijl (bb, kb en gl)
24 mei 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Deadline inzenden opmerkingen digitale centrale examens bb en kb

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen bij de digitale centrale examens bb en kb via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

24 mei 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen algemene vakken afgenomen van 9 t/m 15 mei

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen bij de centrale examens algemene vakken afgenomen van 9 t/m 15 mei (m.u.v. maatschappijwetenschappen havo) via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

24 mei 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Deadline opmerkingen beroepsgerichte programma's

Uiterste datum voor opmerkingen over de cspe’s via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

24 mei 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen van 9 t/m 15 mei en cpe beeldend gl/tl

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen in de periode van 9 mei t/m 15 mei, m.u.v. maatschappijwetenschappen havo;
 • cpe beeldend gl/tl.
25 mei 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Doorgeven cijfers schoolexamens beroepsgerichte keuzevakken aan BRON

De schoolexamencijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken van de profielvak-cspe’s dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor het bekend worden van de normering (5 juni) aan BRON te zijn gemeld.

uiterlijk 4 juni 2019
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

27 mei t/m 9 juni 2019
Havo
Vwo
Rekentoets 3e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

27 mei t/m 9 juni 2019
Vmbo bb
Rekentoets 3e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER

Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER. De school kan ervoor kiezen om bb-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken.

27 mei t/m 9 juni 2019
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Vmbo tl
Rekentoets 3e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

30 mei 2019
Vmbo gl
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens papieren CE’s beroepsgericht (gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • papieren CE’s voertuigentechniek, transport en logistiek (gl)
31 mei 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen algemene vakken afgenomen van 16 t/m 23 mei

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen bij de centrale examens algemene vakken afgenomen van 16 t/m 23 mei (en maatschappijwetenschappen havo) via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

31 mei 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen van 16 t/m 23 mei

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen in de periode 16 mei tot en met 23 mei.
 • maatschappijwetenschappen havo

5 juni 2019 om 08.00 uur
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Bekendmaking definitieve normering beroepsgerichte programma's vmbo

Bekendmaking definitieve normering beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl.

11 juni t/m 8 september 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

11, 12 of 13 juni 2019
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden uiterlijk 14 juni via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

11 of 12 of 13 juni 2019
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Ontvangst examenopgaven tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

11 juni 2019
Havo
Vwo
cse 2e tijdvak

Ontvangst wachtwoorden Autoplay-examens tweede tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

12 t/m 26 juni 2019
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'..

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

12 juni 2019 om 08.00 uur
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex

Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo

Op woensdag 12 juni 2019 om 8.00 uur worden de normeringstermen van het eerste tijdvak bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

12 juni 2019
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Begin herkansingen cspe’s gl

Begin van de herkansingen voor de cspe's gl.

14 juni 2019 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

 • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
 • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
 • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak
14 juni 2019 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

17, 18, 19 juni 2019
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

17 juni 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de derde afnameperiode.

17 juni 2019
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

20 juni 2019
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

24 juni 2019
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline opmerkingen tweede tijdvak

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen bij de centrale examens algemene vakken van het tweede tijdvak via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

24 juni 2019
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens tweede tijdvak

Uiterste datum voor inzenden aan Cito:

 • afnamegegevens tweede tijdvak via Wolf
28 juni 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Bekendmaking omzettingstabellen rekentoets derde afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

28 juni t/m 12 juli 2019
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

28 juni 2019 om 10.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 1 juli.

28 juni 2019 om 08.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

28 juni 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Bekendmaking cijfer aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Het CvTE maakt de cijfers van de aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten van de derde afnameperiode bekend aan de examensecretaris.

5 juli 2019 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 5 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt ook voor BB- en KB-flex, de cspe’s en de rekentoets.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

binnen 14 dagen na vaststelling van het eindcijfer
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode

Doorgeven cijfers rekentoets vo aan BRON

De cijfers voor de rekentoets vo moeten uiterlijk 14 dagen na vaststelling van het eindcijfer zijn doorgegeven aan BRON.

29 juli 2019
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de derde afnameperiode.

3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO.

13 augustus 2019
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

30 augustus t/m 13 september 2019
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

30 augustus 2019 om 10.00 uur
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 12 september