Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019

Laatste update
Kenmerk
CvTE-17.01278
Datum
26 juni 2017
Gepubliceerd
Staatscourant 2017, nr. 37582

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2019 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. De dagen en tijden zijn opgenomen in bijlage 1.

Dit rooster geldt voor de centrale examens in 2019.

Voor de centrale examens in het tweede tijdvak van 2019 wordt in maart 2019 bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de examens worden gehouden en beginnen.

Algemeen

Het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2019 is op 26 juni 2017 vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens. Hiermee zijn het tijdstip en de duur van de toetsen voor de centrale examens in 2019 vastgesteld.

Tijdvakken centrale examens 2019

 • Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op 9 mei en eindigt het eerste tijdvak op 23 mei.
 • Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op 17 juni en eindigt het tweede tijdvak op 20 juni.
 • Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint de afnameperiode op 1 april en eindigt de afnameperiode op 5 juli.
 • Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken oude stijl begint de afnameperiode op 1 april en eindigt de periode op 20 juni.
 • Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op 1 april en eindigt de afnameperiode op 20 juni.
 • Het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

Examenrooster

 • De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.
 • De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2, met dien verstande dat in maart 2019 een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt.
 • De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen, worden na aanmelding meegedeeld door het College voor Toetsen en Examens.

Onderdelen met een vroege start

In afwijking van artikel 1, onderdeel a, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, vóór aanvang van het eerste tijdvak:

 • in het vmbo: in de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van de beeldende vakken.
 • in het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Bijlagen

*Vervangen door de redactie van Examenblad.nl, 21 januari 2019. Toelichting: De startdatum voor de afname van het cpe beeldende vakken vmbo is vervroegd van 18 maart 2019 naar 11 maart 2019. Deze aanpassing staat vet gedrukt in de gewijzigde bijlage. Eerder werd deze bijlage vervangen op 28 maart 2018. Toelichting: De vakken BB papier Nederlands en Frans zijn ten opzichte van het eerdere rooster gewisseld van plaats. De vakken staan vet gedrukt in de gewijzigde bijlage.

Toelichting

Uitgangspunten bij het rooster voor de centrale examens

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast en verdeling van exacte vakken, zaakvakken en talen;
 • Een vak door iedere leerling af te leggen en correctie-intensief zit bij voorkeur als startvak voor in het rooster. Daarmee start iedereen gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te geven.
 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland, zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat eenzelfde docent het werk van deze twee havo/vwo groepen nakijkt.
 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden.
 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak uit een sector of profiel naast een taal of kunstvak in te plannen.

Roostervrije dagen 2019

Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2019 (week 18).

Hemelvaart: do 30 mei 2019.

Pinksteren: 2e pinksterdag maandag 10 juni 2019.

Start zomervakantie, regio zuid: 6 juli (week 28).

Tijdschema centraal examen 2019

activiteitvmbo, beroepsgerichtvmbo, algemeenvwo/havo
inzending deelscores aan Cito cspeuiterlijk 22 mei*--
inzending deelscores aan Cito cse GL beroepsgerichtuiterlijk 30 mei--
inzending deelscores aan Cito vakken 9 t/m 15 mei, m.u.v. maatschappijwetenschappen havo**-uiterlijk vrijdag 24 mei
inzending deelscores aan Cito vakken 16 t/m 23 mei en maatschappijwetenschappen havo**-uiterlijk vrijdag 31 mei
bekendmaking normen eerste tijdvak (08.00 uur)definitief: woensdag 5 juni*woensdag 12 juniwoensdag 12 juni
aanmelding 2e tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen, aanmelden bij DUO Examendiensten)uiterlijk vrijdag 14 juni, 17.00 uur
tweede tijdvak school vanaf maandag 17 juni
tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)donderdag 20 junidonderdag 20 juni
levering deelscores aan Cito tweede tijdvak-maandag 24 juni
bekendmaking normen tweede tijdvakvrijdag 28 juni 08.00 uur

*gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 20 september 2018.

**gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 30 oktober 2018.