Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Rekenen 2A

Laatste update

Toelichting rekentoets 2A

De rekentoets 2A is een eenvoudigere variant van de rekentoets 2F. De rekentoets 2A is haalbaarder en maakbaarder voor de leerlingen in vmbo bb en voor de studenten in de mbo entreeopleiding en mbo niveau-2. De rekentoets 2A is minder complex in vele opzichten, het aantal rekenkundige handelingen en/of de moeilijkheid van de handelingen is aangepast. Het aantal stappen, de aard en de moeilijkheid van de stappen in het oplossingsproces in de opgaven van de rekentoets 2A zijn minder en/of eenvoudiger dan in de opgaven in de rekentoets 2F. In de syllabus rekenen worden de rekenstappen nader beschreven.

Een aanvulling op de syllabus met informatie over 2A is in april 2016 gepubliceerd:

Addendum 2A

Toelichting bij het addendum 2A (Steunpunt taal en rekenen)

Rekentoets 2A in schooljaar 2018-2019

In schooljaar 2018-2019 is rekentoets 2A net als in voorgaande schooljaren een pilot. Voor de deelnemende vmbo-bb-leerlingen is de pilot-rekentoets 2A een extra kans. Naast deelname aan de rekentoets 2A heeft de leerling nog recht op zijn kansen voor de rekentoets 2F of 2ER. Hij dient naast de pilot-rekentoets 2A minimaal eenmaal de rekentoets 2F af te leggen. De eindexamenkandidaten 2019 mogen beslissen welk cijfer op de bijlage bij de cijferlijst wordt vermeld: het cijfer voor de rekentoets 2F/2ER of het cijfer voor pilot-rekentoets 2A. Daarbij is niet zichtbaar of het een 2F/2ER-cijfer betreft of een cijfer voor de pilot-rekentoets 2A. Meer informatie over de kaders van de rekentoets 2A, vindt u in de brochure Kaders Rekentoets vo 2019.

Nadere richtlijnen

  • Examenstof: De pilot-rekentoets 2A is gebaseerd op het referentieniveau 2F en het addendum 2A bij de Syllabus rekenen.
  • Doelgroep: De pilot-rekentoets 2A kan alleen afgenomen worden bij leerlingen in vmbo bb (en bij studenten in mbo entreeopleiding en mbo niveau-2), in het derde en/of vierde leerjaar.
  • Tijdsduur: De pilot-rekentoets 2A kent een toetsduur van 90 minuten. Voor kandidaten met een beperking kan een aangepaste toetsduur worden toegekend.
  • Hulpmiddelen: Een woordenboek is toegestaan. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.
  • Scoring en vaststellen resultaat: Alle opgaven worden door het computersysteem automatisch beoordeeld en gescoord. Het CvTE stelt een adviescesuur vast behorend bij de resultaten behaald op deze pilottoetsen. De omzettingstabellen gebaseerd op deze adviescesuur van het CvTE worden op Examenblad.nl gepubliceerd conform de Activiteitenplanning.

Meer informatie over de richtlijnen die gelden voor de rekentoets 2A, vindt u in de brochure Kaders Rekentoets vo 2019.

Voorbeeldtoetsen

De rekentoets 2A is hetzelfde voor vmbo-bb en voor de mbo entreeopleiding en mbo niveau-2. Er zijn momenteel drie voorbeeldtoetsen beschikbaar die kunnen worden gebruikt als voorbereiding. Een vierde voorbeeldtoets is beschikbaar in het najaar van 2018.

De voorbeeldtoetsen 2A zijn beschikbaar via oefenen.facet.onl. De correctievoorschriften en omzettingstabellen bij deze voorbeeldtoetsen staan op de pagina Rekentoets vo onder het kopje voorbeeldtoetsen.

Relatie met ER en rekentoets 2A-ER

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (rekentoetsen ER) zijn op enkele onderdelen minder complex dan de reguliere rekentoetsen. Met name het automatiseren en kale rekenvaardigheid wordt in de rekentoets ER nauwelijks of anders getoetst. De rekentoets 2ER bevat verder opgaven waarmee kennis en vaardigheden op hetzelfde cognitieve niveau als de reguliere rekentoets 2F worden getoetst. De rekentoets 2A is op een algeheel lager cognitief niveau dan de rekentoets 2ER.

Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen die een 2A rekentoets doen is er een pilot-rekentoets 2A-ER beschikbaar. De rekentoets 2A-ER bevat opgaven waarmee kennis en vaardigheden op hetzelfde cognitieve niveau als het reguliere rekenexamen 2A worden getoetst.

Meer informatie over de rekentoets ER, vindt u op de pagina ER-toets.

Meer informatie