Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Laatste update

Met Onze Minister wordt bedoeld de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en als het gaat over het landbouwonderwijs, Onze Minister van Economische Zaken (zie Eindexamenbesluit VO artikel 1). De Minister krijgt in artikel 29 lid 4 van de WVO de opdracht om het Eindexamenbesluit (een Algemene maatregel van Bestuur, AmvB) op te stellen. Hierin krijgt hij de bevoegdheid om een aantal zaken nader te regelen. Dat gebeurt meestal in een regeling en een enkele keer met een brief.

In de praktijk wordt met Onze Minister vaak de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bedoeld, waaraan bijvoorbeeld examengegevens moeten worden geleverd en die de koppeling van scholen voor de tweede correctie regelt.

De Minister heeft de volgende concrete verantwoordelijkheden.