Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Gecommitteerde bij het eindexamen

Laatste update

De gecommitteerde (zie Eindexamenbesluit VO artikel 1 en artikel 36) is degene die het werk van het centraal examen na de examinator ook nakijkt en beoordeelt. De gecommitteerde wordt ook wel aangeduid met 'tweede corrector'.

De minister, in de praktijk DUO, maakt een koppeling tussen de scholen en instellingen voor de uitvoering van de tweede correctie door gecommitteerden. Het bevoegd gezag (in de praktijk doorgaans de directeur of examensecretaris) wijst zelf de gecommitteerde/tweede corrector aan. Doorgaans is dit de docent die zelf een eindexamenklas heeft. Dit is niet voorgeschreven. De gecommitteerde doet zijn werk onder verantwoordelijkheid van zijn eigen bevoegd gezag. Dit bevoegd gezag moet ook de in artikel 41 lid 3 Eindexamenbesluit VO bedoelde verklaring mede ondertekenen.

De gecommitteerde stelt in overleg met de examinator de score voor het werk van het centraal examen vast (zie Eindexamenbesluit VO artikel 42).