Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Meer tijd voor inleveren examenwerk in tijdschema 2018

Gepubliceerd op

Naar aanleiding van de reacties van docenten en scholen en het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen op de latere plek in het rooster 2018 van het vak Nederlands voor havo en vwo heeft het CvTE besloten docenten meer tijd te geven voor de correctie.

Concreet betekent de wijziging het volgende. De wijziging wordt opgenomen in de activiteitenplanning, bijlage bij de Septembermededeling; deze mededeling wordt geplaatst op Examenblad.nl.

  • uiterlijk 23 mei: inzending deelscores van de vakken die zijn afgenomen op 14, 15 en 16 mei
  • uiterlijk 29 mei: inzending deelscores van de vakken die zijn afgenomen op 17, 18, 22 en 23 mei
  • uiterlijk 1 juni: inzending deelscores van de vakken die zijn afgenomen op 24, 25, 28 en 29 mei

De aanpassing betreft het tijdschema voor het inleveren van examenresultaten; het examenrooster voor 2018 blijft ongewijzigd.

Meer ruimte

Door de data van inleveren naar achter te schuiven ontstaat er meer tijd voor correctie en voor de examenbesprekingen onder leiding van de vakinhoudelijke verenigingen. Ook biedt deze aanpassing meer ruimte voor een zelfde experiment testcorrectie Nederlands vwo als dit jaar is gehouden. Dit laatste wordt alleen herhaald als de evaluatie positief uitvalt.

Het naar achteren schuiven van de inleverdatum levert ook tijdwinst op voor een aantal andere vakken, waaronder scheikunde vwo en economie havo, die ook een behoorlijke correctielast kennen.

Criteria examenrooster

Het maken van het examenrooster voor de jaarlijkse centraal schriftelijke examens is een complexe zaak waarvoor veel criteria gelden en waarin veel aspecten een rol spelen. Veel vakken kennen een grote correctielast en docenten, het CvTE en Cito moeten een groot aantal werkzaamheden uitvoeren in korte tijd. Meer daarover leest u in de eerder gepubliceerde toelichting.