Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling correctie op bijlage bij Wijzigingsregeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

Laatste update
Kenmerk
1138617
Datum
15 februari 2017
Gepubliceerd
Staatscourant 2017, nr. 11171

In deze regeling wordt artikel 1 van de Wijzigingsregeling Examenprogamma's voortgezet onderwijs in verband met vernieuwing culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo gecorrigeerd.

In de bijlage onder het kopje Domein B, eindterm vier, was abusievelijk geen onderscheid gemaakt tussen de eisen voor havo en die voor vwo. Deze omissie wordt met deze regeling gecorrigeerd. Voor een havist geldt dat hij drie kunstdisciplines beschouwt, voor een vwo’ers zijn dit vier kunstdisciplines.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Documenten