Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma's vo i.v.m. wijziging van het examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo

Laatste update
Kenmerk
VO/997293
Datum
16 juni 2016
Gepubliceerd
Staatscourant 2016, nr. 33069

Met deze regeling wordt het nieuwe examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo vastgesteld. De Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs wordt daarmee gewijzigd.

In het schooljaar 2017–2018 wordt voor het eerst gelegenheid geboden tot het afleggen van het gewijzigde examen culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo.

In het schooljaar 2018–2019 kan in havo voor het laatst examen worden afgenomen op basis van het oude examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming. In het vwo kan dat voor het laatst in 2019-2020.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag