Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Vakvernieuwing wiskunde havo/vwo

Laatste update

Deze informatie is onderdeel van een ontwikkeling in de betreffende examens.

De definitieve examenprogramma's voor wiskunde havo/vwo zijn vastgesteld door de staatssecretaris van OCW en worden in 2015 ingevoerd in havo 4 en vwo 4. De eerste landelijke examens worden afgenomen in 2017 op de havo en in 2018 op het vwo.

De bijbehorende syllabi zijn, na vaststelling door de staatssecretaris van OCW, gepubliceerd op de examenpagina's wiskunde onder de jaarring 2017 voor havo en 2018 voor vwo.

Voorbeeld- en pilotexamens

Voor wiskunde A havo, A vwo, B havo, B vwo en C vwo wordt geen apart voorbeeldexamen gepubliceerd. In 2016 wordt op havo en in 2017 op vwo een pilotexamen afgenomen bij de definitieve syllabi. Deze pilotexamens doen tevens dienst als voorbeeldexamen voor de eerste landelijke examens in 2017 voor havo en 2018 voor vwo.

Voor wiskunde A havo is een set voorbeeldexamenopgaven bij het nieuwe domein statistiek ontwikkeld (zie hieronder).

Via de examenpagina's in de betreffende jaarring treft u alle reeds afgenomen pilotexamens aan. Omdat de examens een ontwikkeling door hebben gemaakt, geeft het laatst afgenomen examen het beste beeld voor de eerstvolgende examens.

Let er bij het bekijken van een eerder examen op dat uitsluitingen invloed gehad kunnen hebben op de samenstelling ervan. Daarnaast hebben pilotexamens een oudere versie van de syllabus als basis gehad. Documenten die op de pilotexamens betrekking hebben, vindt u onder ‘Documenten bij reeds afgenomen examens’.

Voorbeeldexamenopgaven havo A statistiek wiskunde

Pilotscholen

Voor de scholen die meegedaan hebben aan de examenexperimenten (pilots) zijn werkversies opgesteld van het examenprogramma, de syllabus en de handreiking waarmee gedurende de pilot gewerkt kon worden. Deze documenten hebben als uitgangspunt gediend voor de definitieve documenten.

Documenten bij reeds afgenomen examens

examenjaren: 2013, 2014, 2015

examenjaren: 2011, 2012

examenjaren: 2013, 2014, 2015

examenjaren: 2011, 2012

examenjaren: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

examenjaren: 2013, 2014, 2015, 2016

examenjaren: 2012

examenjaren: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016