Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Rekentoets telt niet meer mee voor vwo-diploma

Gepubliceerd op

In het huidige schooljaar (2017-2018) telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De ministerraad is hier op voorstel van minister Slob (Onderwijs) op 15 december 2017 mee akkoord gegaan.

De rekentoets moet wel worden afgelegd, maar de hoogte van het cijfer telt niet meer mee voor het behalen van het diploma in het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en studenten in het mbo verandert er niets ten opzichte van de situatie van vorig schooljaar (2016-2017).

Brief naar scholen over niet meer meetellen

Om scholen, leraren en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over deze verandering, is op 15 december onderstaande brief verstuurd. In deze brief treft u meer details aan over dit besluit en over de toekomst van het rekenonderwijs.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de geldende regelgeving van de rekentoets in het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij het Steunpunt taal en rekenen (info@steunpuntvo.nl) en het Examenloket (examenloket@duo.nl).