Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Besluit eindcijfer rekentoets uit uitslagbepaling vwo

Laatste update
Kenmerk
WJZ/1295598
Datum
9 maart 2018
Gepubliceerd
Staatsblad 2018, nr. 74

Dit besluit regelt dat het resultaat op de rekentoets niet langer meetelt voor het behalen van het diploma en het behalen van het judicium cum laude in het vwo. In plaats daarvan dienen vwo-leerlingen die vanaf het schooljaar 2017–2018 eind- of staatsexamen doen alleen de rekentoets af te leggen en wordt het cijfer vermeld op de cijferlijst zoals ook het geval is in havo en vmbo.

Het besluit treedt in werking op 15 maart 2018.

Regeling op Overheid.nl

Juridische grondslag

Meer informatie