Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens. De activiteitenplanning voor 2025 wordt tegelijk met de Septembermededeling gepubliceerd.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op vakken
Filter op afnameperiode

vanaf 1 januari t/m 9 mei 2025
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Afname cpe beeldende vakken vwo

De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de afname van het cse tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo voorafgaat.

vanaf 10 maart t/m 22 mei 2025
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Afname cpe beeldend gl/tl

De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de afname van het cse beeldend gl/tl voorafgaat.

vanaf 1 april t/m 18 juli 2025
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale ce's bb en kb mogen tot en met 18 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vanaf 1 april t/m 18 juli 2025
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Afnameperiode profielvak-cspe’s vmbo

De profielvak-cspe's mogen tot en met 18 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

9 mei 2025
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Aanvang ce eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

9 mei 2025
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Einddatum cpe vwo beeldende vakken

Het cpe moet zijn afgerond voor de afname van het centraal schriftelijk examen (cse) tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving.

4 juni 2025 8:00 uur
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking normering cspe’s vmbo

Bekendmaking normering profielvak-cspe's vmbo op Examenblad.nl.

12 juni 2025 8:00 uur
Alle schooltypes
Afnameperiode bb- en kb-flex
cse 1e tijdvak

Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief bb en kb-flex

Bekendmaking normering flexibele en digitale centrale examens vmbo bb en kb en centrale examens vmbo, havo en vwo eerste tijdvak op Examenblad.nl.

17 t/m 24 juni 2025
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname ce algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak centrale examens algemene vakken die op school worden afgenomen.

19 juni 2025
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken tweede tijdvak die worden afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

1 juli 2025 8:00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking normering tweede tijdvak

Bekendmaking normering centrale examens vmbo, havo en vwo tweede tijdvak op Examenblad.nl.

18 juli 2025
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Einddatum cspe's vmbo

De cspe's kennen geen tijdvakken. De afname van de cspe's moet plaatsvinden in de periode vanaf 1 april tot en met 18 juli.